Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Nederland pas op de helft met terugdringen CO2-uitstoot

25-09-2018, 10:07
Nederland pas op de helft met terugdringen CO2-uitstoot

Volgens nieuwe cijfers van het CBS is Nederland nog ver verwijderd van het doel om de broeikasgassen flink terug te dringen. Het afgelopen jaar was de totale CO2-uitstoot 13 procent gedaald in vergelijking met 1990. In de zogenoemde Urgenda-klimaatzaak in 2015 bepaalde de rechter dat ons land in 2020 de CO2-uitstoot met minstens 25 procent moet hebben teruggebracht. Cor Pierik van het CBS zegt hierover: “Als we de doelstelling willen halen, moeten we de komende drie jaar dus eigenlijk net zoveel doen als in de afgelopen 27 jaar.”

Later in 2015 spraken 195 landen in het klimaatakkoord van Parijs met elkaar af dat de opwarming van de aarde beperkt dient te worden tot ruim onder de 2 graden. In het regeerakkoord van vorig jaar werd vastgelegd dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 verminderd moet worden met minstens 49 procent.

In 2017 lag de CO2-uitstoot in ons land op hetzelfde niveau als in 1990. In de totale uitstoot van broeikasgassen steeg het aandeel CO2 wel, vooral omdat de uitstoot van andere broeikasgassen – methaan, lachgas en F-gassen – halveerde.

Urgenda schrijft in een reactie: “Het kabinet blijft zeggen ‘we staan achter het akkoord van Parijs’, maar de CO2-uitstoot is nog net zo hoog als in 1990.” Volgens de organisatie wordt daling van de hoeveelheid broeikasgassen vooral toegeschreven aan de andere broeikasgassen. “Het is echter de CO2 die het langste blijft hangen in de atmosfeer en die het meeste effect heeft op klimaatverandering.”

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Engie Nederland

De wereld om ons heen verandert. We bewegen ons in snel tempo in de richting van een CO2-neutrale, 100% duurzame en digitale generatie. In deze allesomvattende energietransitie nemen de circa 6.200 medewerkers van ENGIE Nederland consumenten, instellingen en bedrijven aan…