Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Utiliteitsbouw

Ballast Nedam Development lanceert Pure Air voor schoon binnenklimaat

28-09-2018, 15:43
Ballast Nedam Development lanceert Pure Air voor schoon binnenklimaat

Een gezond binnenklimaat, door het revolutionaire ‘Pure Air’ concept van Ballast Nedam Development in samenwerking met Brink Climate Systems. Vervuilde lucht behoort tot de top-drie van ziekteveroorzakers. Wie zich niet bovengemiddeld blootstelt aan fijnstof, leeft maar liefst negen maanden langer. Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) hebben inwoners van onze grote steden als gevolg van luchtverontreiniging een levensverwachting die meerdere jaren lager ligt dan mensen die op het platteland wonen. Volgens het World Economic Forum overlijden er per jaar 400.000 mensen in Europa aan luchtvervuiling, wat vijftien keer meer is dan het overlijdenscijfer bij auto-ongelukken.

Over Pure Air
Steeds meer mensen proberen gezond te leven. Door te letten op eten en drinken, meer te bewegen, vaker te sporten en ontspannen. Gezonder wonen kan daar vanaf nu aan worden toegevoegd. Pure Air is het concept dat naadloos past in een gezonde levensstijl en gezonde verstedelijking. Ballast Nedam Development lanceert daarom het concept dat bestaat uit drie stappen naar een gezondere leefomgeving: Trias Vitalis.

  1. Elimineer schadelijke milieu-invloeden;
  2. Breng gezonde lucht in huis;
  3. Controleer de veranderingen.

Het Pure Air concept pakt die drie stappen op de volgende manier aan:

  1. De woning is standaard gasloos, energieneutraal en stoot lokaal geen fijnstof en CO2 uit, door verbranding van fossiele brandstoffen;
  2. De woning conditioneert de binnenlucht;
  3. De woning monitort en stuurt continu op luchtkwaliteit.

Het Pure Air concept zuivert de lucht alvorens het de woning binnen komt. Het bestaat uit balansventilatiesysteem met warmte terugwinning en CO2 sturing, waarmee de luchtkwaliteit in de woning al aanzienlijk verbetert. Hieraan wordt de Pure Induct in combinatie het Evap luchtbevochtigingssysteem gekoppeld. Gevaarlijk fijnstof blijft hierdoor buiten de deur. De Pure Induct, een slim systeem van ‘ionisatie’, dat fijnstofdeeltjes ‘laadt’, waarna ze aan een ‘collector’ blijven plakken. Daardoor is alle binnenkomende ventilatielucht volledig fijnstofvrij.

Het Pure Air concept bestaat ook uit de Evap luchtbevochtiger. Het regelt ook de luchtvochtigheid. Dat betekent: geen droge ogen, huidklachten of gesprongen lippen meer. En geen ziekmakende schimmels in huis. Bovendien kunnen de energiekosten voor verwarming omlaag.

Het gevaar van slechte luchtkwaliteit
Gemiddeld brengen mensen twintig uur per dag binnen door. Op werk, op school, in de auto of trein. Én thuis. Het menselijk lichaam is helemaal niet ‘gemaakt’ om zo veel binnen te zijn. Wie gezond wil leven, zou eigenlijk zoveel mogelijk buiten in de natuur moeten zijn. Omdat de huidige maatschappij anders in elkaar steekt is het belangrijk er voor te zorgen, dat het leven bínnen zo gezond mogelijk is.

Binnen valt er aan de luchtkwaliteit nog heel veel te verbeteren. Allerlei stoffen in de lucht hebben een nadelige invloed op onze gezondheid. Oók in onze eigen woningen, en zelfs als die woning gloednieuw is. Daarnaast verergert verontreinigde lucht bestaande ziekten, zoals aandoeningen van het hart- en vaatstelsel en luchtwegen en longen (COPD), met als gevolg meer verzuim van school of werk en meer ziekenhuisopnames.

Concrete toepassing
De eerste concrete toepassing van Pure Air is binnen de gebiedsontwikkeling De Groene Loper te Maastricht. Hier realiseert Ballast Nedam Development de komende jaren meer dan 1.000 woningen en appartementen. Een indrukwekkend nieuwbouwproject waarmee een nieuw stadsdeel voor Maastricht wordt gecreëerd. De verkoop van fase 1, deelplan Laan van Bellevue, start 26 september 2018. Voor meer informatie kunt u kijken op www.wonenaandegroeneloper.nl

Ambitie van Ballast Nedam Development
Ballast Nedam Development werkt actief aan een gezondere leefomgeving en loopt daarin graag voorop. De lancering van Pure Air is een logisch vervolg op het besluit om de volledige ontwikkelportefeuille zonder gasaansluiting te ontwikkelen. Met het gezondheidsconcept Pure Air willen wij een beetje natuur in huis brengen en oplossingen bieden voor gezonde verstedelijking.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Ballast Nedam N.V.

Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. Onze onderneming is met integrale projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief…