Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Kantoren verplicht energielabel C vanaf 2023

19-11-2018, 11:33
Kantoren verplicht energielabel C vanaf 2023

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Door de recente wijziging van het Bouwbesluit 2012 mogen kantoren vanaf 2023 alleen nog gebruikt worden (of in gebruik genomen) wanneer zij minimaal over een energie-index van 1,3 of beter (energielabel C) beschikken. Het kabinet wil de CO2-uitstoot in 2030 met 49% terugdringen ten opzichte van 1990. Gebouwen zonder woonbestemming veroorzaken voor een groot deel de CO2-uitstoot in Nederland. De energielabel C-verplichting voor kantoren is de eerste van een reeks maatregelen om de doelstellingen uit het Energieakkoord te behalen.  

Verplicht energielabel C voor kantoren
Voor kantoren met een oppervlakte van tenminste 100 m2 is het energielabel C verplicht. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als in afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Het gehele kantooroppervlak inclusief nevenfuncties (bv. vergaderzaal, bedrijfsrestaurant) moet voldoen aan het energielabel. Zijn de nevenfuncties groter dan de helft van het totale kantooroppervlak dan vervalt de verplichting voor het label.

De gevolgen bij het ontbreken van energielabel C
Heeft een kantoorgebouw op 1 januari 2023 geen energielabel C dan mag deze niet meer worden gebruikt of in gebruik worden genomen. De gemeente zal hier op toezien.
Voldoet men niet aan de labelplicht dan kan de gemeente de eigenaar van het gebouw een waarschuwing geven met de gelegenheid alsnog aan de verplichting te voldoen. Ook kan de gemeente strengere maatregelen nemen zoals een last onder dwangsom of zelfs het sluiten van het gebouw.

Energiebesparende aanpassingen kantoorgebouw
Met relatief eenvoudige aanpassingen kan de eigenaar van het kantoorgebouw voldoen aan het energielabel C.
De overheid stelt zelfs een aantal subsidies beschikbaar voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Paree B.V. Elektro-Telecom

Paree B.V. Elektro-Telecom adviseert, assembleert, programmeert, installeert en onderhoudt totaalinstallaties voor Elektro-Industrie, Telecom & Utiliteit. Paree beheerst alle belangrijke specialismen, van industriĆ«le automatisering tot en met het brede spectrum van gebouw- en werkplekautomatisering. Uw project wordt gedragen door vakmensen, elk…