Unica realiseert installaties en brandbeveiliging WTC Amsterdam

Unica realiseert installaties en brandbeveiliging WTC Amsterdam

Unica gaat de technische installaties aanleggen in de nieuwbouw van World Trade Center (WTC) aan de Zuidas in Amsterdam. De komende jaren wordt het grootste kantoorgebouw van Nederland uitgebreid met de bouw van ‘Tower Ten’ ter grootte van circa 32.000 m². Daarnaast vindt er een volledige renovatie plaats van Toren D (oppervlakte van 17.000 m²), die met de nieuwbouw zal worden verbonden. Ook hier legt Unica de technische installaties aan.

Unica Fire Safety gaat de brandveiligheidsvoorzieningen in de nieuwbouw en de ondergrondse parkeergarage installeren. Maandag 19 november vond de officiële start van de bouw plaats in het bijzijn van Adjunct directeur Zuidas Sandra Thesing  van de gemeente Amsterdam en Ronald van der Waals van CBRE Global Investors. Medio 2021 zal het nieuwe WTC Amsterdam naar verwachting worden opgeleverd. 

WTC blijft in gebruik

WTC Amsterdam is een dynamisch zakencentrum waar ongeveer 300 bedrijven zijn gehuisvest. Deze moeten tijdens de revitalisering en nieuwbouw uiteraard onveranderd blijven functioneren. Unica Building Projects heeft uitgebreide ervaring opgedaan bij omvangrijke renovatie- en nieuwbouwprojecten waarbij het gebouw voor de gebruikers onverminderd operationeel blijft. Na de oplevering van de uitbreiding zal het WTC uit 10 torens bestaan, met in totaal bijna 160.000 m2 kantoorruimte. Het WTC is onderdeel van het CBRE Dutch Office Fund, een niet-beursgenoteerd vastgoedbeleggingsfonds dat beheerd wordt door CBRE Global Investors.

Ruimte is schaars

Doordat de ruimte aan de Zuidas schaars is, zal de bouwplaats zo efficiënt mogelijk worden ingericht en gebruikt. Daarbij is ook een uitgekiend logistiek proces voor de aan- en afvoer en opslag van materialen van groot belang. Ballast Nedam werkt als bouwkundig aannemer gedurende de nieuwbouw en renovatie intensief samen met Unica als installatietechnisch aannemer. 

Bart van Schie, project manager Unica Building Projects: “Het WTC huisvest honderden bedrijven die tijdens het bouwproces moeten kunnen blijven doordraaien. De grootste uitdaging voor alle betrokken partijen is om de overlast tot een minimum te beperken. Daarnaast is er een logistieke uitdaging: omdat de ruimte op de bouwplaats beperkt is, is een slimme bouwplaatslogistiek essentieel. Voor ons zijn dit bekende uitdagingen die het een bijzonder, maar ook mooi project maken om uit te voeren.”

Duurzaam WTC 

Duurzaamheid is vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van het gerevitaliseerde en nieuwe WTC Amsterdam. De gebouwen maken gebruik van energieopwekking via een al eerder aangelegde WKO-installatie (Warmte-Koude Opslag) waarbij op een duurzame manier bodemenergie wordt gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. De nieuwbouw voldoet aan de hoge BREEAM-NL Excellent standaard. De uitbreiding van het WTC zal op een positieve manier bijdragen aan de duurzaamheiddoelstellingen van opdrachtgever, het CBRE Dutch Office Fund.

Unica
Unica is met een netwerk van bedrijven en meer dan 2.200 medewerkers een van de grootste technisch dienstverleners van Nederland. De bedrijven in het netwerk opereren zelfstandig, maar werken tegelijkertijd nauw samen om klanten integrale oplossingen te kunnen bieden. De organisatiestructuur kan worden onderverdeeld in drie segmenten, ondersteund door de…