Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Comfort Partners werkt samen aan open innovatie met Ymere en partners

Bron: www.comfort-partners.nl 25-03-2019, 09:32
Comfort Partners werkt samen aan open innovatie met Ymere en partners

Gebouweigenaren staan voor een zeer grote inspanningsopgave om de doelstellingen de komende jaren te realiseren die vanuit het klimaatakkoord zijn gesteld. Wij zien en voelen noodzaak vanuit deze reden de conventionele werkwijze in de bouw- en installatiewereld te veranderen. Energietransitie vergt transitie van werkwijze. De ‘sense of Urgency’ is volop aanwezig, de kranten staan er vol mee.

Een duurzame energievoorziening is één van de grootste maatschappelijke opgaven van de komende jaren voor gemeenten, maar ook voor Ymere. Met 80.000 wooneenheden kunnen zij een grote bijdrage leveren aan de energietransitie in de Metropoolregio Amsterdam. Om de energietransitie betaalbaar te houden voor zowel huurders als Ymere werken zij met slimme oplossingen. Het doel op is een gezamenlijk doel: een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050 

Deltaplan Duurzaamheid Ymere heeft hiervoor 10 partners gevraagd mee te denken aan ‘het Deltaplan’ in een Open Innovatie Platform met als doel: ‘in 2025 80% van woningvoorraad in de woninglabelcategorie goed’. De onderzoeksvraag luidt: “Hoe kan een Open Innovatie Ecosysteem voordeel opleveren voor een grote woningcorporatie en alle partners in de transitie naar een CO2-neutrale woningvoorraad?”

Het doel van het Deltateam:

 • Motor voor verduurzaming zo effectief mogelijk naar bovenstaande doel 2025
 • Datagestuurd Programmeren, bewaken en bijsturen tbv behalen doelen
 • Managen/coachen en regisseren van de samenwerking
 • Managen Open Innovatie Ecosysteem
 • Financiering Deltateam door Elena subsidie

Samenwerking aan de uitvoering van de onderzoeksvraag gebeurd op basis van gelijkwaardige partners. Deze tien partners zijn:

 • Comfort Partners
 • Klop Daktechniek
 • Feenstra
 • Consolidated
 • Rutges vernieuwd
 • Lenferink
 • Patina
 • WAN
 • Iederzon
 • Lens

Het doel van Open Innovatie is het versnellen van de interne innovatie. Het gaat te allen tijde om het voordeel dat de eigen organisatie kan halen door het toepassen van deze vorm van innovatie. Het vraagt om ongebruikte en onderbenutte ideeën door anderen te laten gebruiken in nieuwe businessmodellen. Een Open Innovatie Ecosysteem moet concurrentievoordeel opleveren voor elk van de deelnemers.

Het belangrijkste element van de Open Innovatie is de waardeketen. Hoe meer de partners in staat zijn verschillende competenties te mobiliseren, hoe meer zij de resources gezamenlijk integreren en hoe hoger de potentie is voor waardecreatie. De kennisbekwaamheid zal tijdens het proces verder ontwikkeld worden.

De strategie is dat we voortdurend bezig zijn om technische kennis te verzamelen. De energietransitie heeft een andere wijze van aanpak in de bouw nodig. Hier denken wij over na en stellen onszelf belangrijke vragen zoals:

 • Als ik kijk naar mijzelf en mijn eigen organisatie welke verandering is er nodig om bij het gewenste toekomstbeeld te komen?
 • Welke krachten spelen een rol bij deze verandering en welke keuzes hebben we?
 • Als we niets veranderen wat gebeurt er dan/ wat is dan de verwachte uitkomst?
 • Welke acties hebben maximaal effect?
 • Hoe managen wij deze transitie en hoe bouwen we aan commitment?

Door project-, proces- en teamevaluatie in de operatie innoveert en verbetert het team zichzelf continu. Uitgangspunt is dat het Deltateam zichzelf (ruimschoots) terugverdient. De evaluatie is niet alleen op inhoud maar ook op proces en de onderliggende verwachtingen en aannames.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Comfort Partners

Comfort Partners is in 2009 ontstaan door een naamsverandering van Wolter & Dros Aquatherm in Comfort Partners.
Sinds 2017 zijn Kroon Techniek uit Nieuw-Vennep en de afdeling woningbouw vanuit Wolter en Dros in Goes en Den Bosch hieraan toegevoegd.
Sindsdien…