Op 1 april 2019 gaat weer een reeks subsidieregelingen open van de Topsector Energie. Ze sluiten aan bij het (voorlopige) Klimaatakkoord. De focus ligt daarom op innovaties voor kosteneffectieve CO2-reductie in 2030. Er is voor deze regelingen bij elkaar ruim € 85 miljoen beschikbaar.

Klimaatakkoord staat centraal
De nieuwe subsidieregelingen sluiten aan op de doelen van het (voorlopige) Klimaatakkoord. Ze moeten innovaties stimuleren die uiteindelijk helpen om de CO2-uitstoot sneller en goedkoper te verminderen.

Voorwaarde is dat de innovaties op termijn een goede slagingskans hebben in de Nederlandse markt en maatschappij. De focus van de nieuwe regelingen richt zich vooral op R&D, onderzoek en ontwikkeling. Bedrijven en kennisinstellingen werken hierbij samen.

DEI+thema Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
Op 1 april opent ook de programmalijn Innovaties Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen van de DEI+. Dit thema ondersteunt projecten waarin binnen één jaar prototypes van enkele of meer innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden voor aardgasvrije wijken.