Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Circulair bouwen | Kinder- en jeugdkliniek in Kloetinge

Bron: www.paree.nl 01-04-2019, 09:13
Circulair bouwen | Kinder- en jeugdkliniek in Kloetinge

De materialen van het voormalige districtskantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen zijn hergebruikt bij de nieuw te (ver)bouwen kinder- en jeugdkliniek in Kloetinge. Een uniek project; voor het eerst in Nederland worden materialen en grondstoffen maximaal hergebruikt om een bijdrage aan de circulaire economie te leveren.

Wat is circulaire economie? 
Een economie waarin afval niet meer bestaat. Producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde. De architect heeft de bruikbare elementen van het districtskantoor van Rijkswaterstaat als uitgangspunt genomen voor zijn ontwerp van de kinder- en jeugdkliniek. Alle betrokken partijen, zo ook Paree, zijn tijdens dit project voor verschillende uitdagingen komen te staan.

Pieter Paree vertelt zijn ervaringen.

In het geval van dit project hebben we gekeken naar een maximaal hergebruik. Het zo veel mogelijk voorkomen van het verspillen van materialen die nog voldoen, om verlies te voorkomen. Natuurlijk kijken we altijd al met ons gezonde verstand naar een project. Zitten er installaties in die nog voldoen? Laat deze dan zitten, in plaats van nieuwe aan te schaffen.

Pionieren
Volgens Pieter Paree zit de uitdaging hem in het onbekende.

“Het is pionieren. De samenwerking met de mensen op de bouw is hetgeen wat mij het meest is bij gebleven. Iedereen is enthousiast en heeft zijn best gedaan om tot een mooi eindresultaat te komen.”

Bij pionieren pakken dingen soms anders uit dan verwacht. Zo ontdekte Pieter Paree verschillende leerpunten waar volgens hem alleen maar positieve motivatie voor de toekomst uit gehaald kan worden.

We zijn er bijvoorbeeld achter gekomen dat de geoogste producten bijna net zo duur zijn als nieuwe producten. Hierop heeft Emergis geen vat en wij ook niet. Vanuit de overheid is het misschien een idee om subsidie te geven op de geoogste producten. Zodra het aantrekkelijker wordt om circulaire materialen te gebruiken dan kiezen mensen er sneller voor.

Beperkt aanbod
Pieter Paree geeft aan dat er nog maar weinig leveranciers circulaire producten beschikbaar  hebben. “Wij doen bijvoorbeeld veel zaken met een aantal groothandels waarvan er nog maar één circulair werkt. Dit maakt het aanbod vrij beperkt. Als de vraag naar circulair toeneemt, verwacht ik dat het assortiment ook uitbreidt en het aanbod steeds meer aan de opkomende vraag gaat voldoen.”

Tijd en geld
“Om er voor te zorgen dat je de tegenvallers op kunt vangen, zou bij een circulair project een standaard budget met 25% of 50% verhoogd moeten worden. Het is sowieso goed om bij een groot project een buffer te hebben, maar bij een circulair project heb je een grotere buffer nodig dan normaal.  De kans op tegenvallers is dan eenmaal wat groter. Ten slotte spelen planning en een keiharde deadline vaak een cruciale rol. Om er voor te zorgen dat alle partijen voldoende tijd hebben om zaken uit te zoeken, zou wat mij betreft de ontwerp- en voorbereidingsfase twee keer zo lang moeten zijn.”

Aanbesteding
De bouw van de kinder- en jeugdkliniek is in opdracht gegeven aan de hand van een aanbesteding. “Ik vind dat een circulair project als dit zich niet leent voor een traditionele aanbesteding en dat een dergelijk project moet worden uitgevoerd door een bouwteam. Zodat iedere partij de ruimte heeft om te streven naar maximaal circulair. Partijen zijn meer gemotiveerd als ze daar de ruimte voor krijgen en op basis van die criteria gekozen worden.”

Kick off
Pieter Paree pleit voor één overkoepelende partij die de coördinatie verzorgt tussen alle betrokken partijen en de kwaliteit waarborgt in verhouding tot de tijdsdruk. “Zo behartig je de belangen van alle partijen. Naar mijn mening moet dat overigens niet de aannemer zijn want de aannemer kijkt toch vooral naar prijs en in mindere mate naar kwaliteit.”

Bij een volgend project lijkt het Pieter Paree goed om voorafgaan een kick off te houden. “Voordat iedereen begint met calculeren is het handig om de eisen, de wensen en het minimale kwaliteitsniveau van de opdrachtgever duidelijk te maken. Wanneer het alleen op papier staat blijft het vaag. Tijdens een kick off kun je vragen stellen, raak je in gesprek en krijgt iedereen meer beeld bij circulair.”

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Paree B.V. Elektro-Telecom

Paree B.V. Elektro-Telecom adviseert, assembleert, programmeert, installeert en onderhoudt totaalinstallaties voor Elektro-Industrie, Telecom & Utiliteit. Paree beheerst alle belangrijke specialismen, van industriĆ«le automatisering tot en met het brede spectrum van gebouw- en werkplekautomatisering. Uw project wordt gedragen door vakmensen, elk…