Jong UNETO-VNI, de commissie die zich richt op ondernemers jonger dan 40 jaar, heet sinds kort Jong Techniek Nederland. Onno van de Ven (Relatiebeheerder Limburg en Noord-Brabant) werkt met zes jonge leden hard aan de herpositionering van de commissie. Hun ambitie is groot. ‘We willen onze stem laten horen.’

Sinds september is Onno secretaris van Jong Techniek Nederland. Samen met voorzitster Inge Puijk (Tensio) gaat hij opzoek naar relevante onderwerpen. ‘We richten ons op thema’s die echt de jonge ondernemer raakt. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsovername; wat komt daar allemaal bij kijken? Maar ook de toekomst van de branche, zoals het klimaatakkoord en de energietransitie.’

‘We willen onze stem laten horen’
Onno: ‘De hele branche is enorm aan het veranderen. Probeer maar eens bij te blijven in deze snelle tijd, dat is vrijwel onmogelijk. Als vereniging moeten we daarom initiatieven ontwikkelen om jonge ondernemers daarbij te ondersteunen. Met een kritische blik op de branche en de vereniging en onze visie op de toekomst.’

Want de toekomst ligt bij de jonge ondernemers, aldus Onno. ‘Het beleid dat bepaald wordt, moeten wij uiteindelijk gaan uitvoeren. Waar wij ons voor inzetten is om al bij de besluitvorming betrokken te worden. Als klankbord en sparringpartner: Hoe zien wij de ontwikkelingen over 10-15 jaar, en welke besluiten moeten we dan gaan nemen?’

Hun stem laten ze niet alleen horen aan bestuurstafels. ‘We willen actiever gaan worden op social media, door te vloggen en zo een netwerk te creëren. Maar ook aansluiten bij artikelen in vakbladen als E&W, zodat ook jonge ondernemers hun stem kunnen laten horen. De branche moet ons weten te vinden.’

En we doen nog veel meer
Met Jong Techniek Nederland hebben de jonge leden een platform om te netwerken en om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het verzorgen van netwerkactiviteiten blijft de commissie gewoon doen. ‘We vinden het daarin belangrijk dat het leuk en aantrekkelijk is voor jonge ondernemers. Zo willen we bijvoorbeeld een bootcamp organiseren gericht op leiderschap: een training op een kazerne waar je letterlijk om 5 uur ’s ochtends de stormbaan op gaat. Of een kijkje achter de schermen bij de installatietechniek achter een festival. Hoe gaat dat in zijn werk?’

Ook blijven ze de samenwerking zoeken met andere branchegerelateerde ‘jongeren’-netwerken, zoals Jong Bouwend Nederland. ‘We willen debatten organiseren met de minister en staatssecretaris over bijvoorbeeld de energietransitie, het klimaatakkoord, de Brexit. Thema’s over toekomstige veranderingen die – zeker voor jonge ondernemers door verschillende branches heen – erg belangrijk en relevant zijn.’

De jeugd is de toekomst
Het mag duidelijk zijn, jonge ondernemers zijn de toekomst voor onze branche. ‘We moeten ervoor zorgen dat onze branche sexy blijft voor jongeren. Ervoor zorgen dat studenten voor onze branche blijven kiezen. En ervoor zorgen dat jonge ondernemers zich willen verbinden met een vereniging als Techniek Nederland. Daarin willen we actief meedenken, om onze vereniging modern en aantrekkelijk te houden.’

Over Jong Techniek Nederland
De commissie Jong Techniek Nederland bestaat uit zes leden uit kleine, middel en grote bedrijven. Commissiesamenstelling: Inge Puijk (voorzitter) – Tensio, Onno Wendelaar – Elektrotechnisch bedrijf Ewald, Duke Kolsters – Kolsters Installatietechniek, Julian Aarnoudse – Breman, Rob van Dinther – Kuijpers, Desiree Kon – Installatiebureau Kon, Onno van de Ven (secretaris) – Techniek Nederland.