Transitievisie Warmte voor Nieuwegein

Transitievisie Warmte voor Nieuwegein

Samen met de gemeente Nieuwegein en haar partners maakt DWA de route naar aardgasvrij het komende jaar concreet. Zowel de technisch-inhoudelijke, de bestuurlijke als de uitvoeringsgerelateerde stappen van de Transitievisie Warmte krijgen uitgebreid aandacht.

De Transitievisie Warmte is een bestuurlijk vastgesteld en breed gedragen plan waarin staat wanneer en hoe de gemeente, buurt voor buurt los van het aardgas komt.

Het komende jaar werkt DWA samen met een kernteam vanuit de gemeente Nieuwegein aan deze Transitievisie Warmte, die bestaat uit:

  • Een technisch-inhoudelijke analyse van de wijken en gebouwen op basis van openbare en specifieke data. Hierdoor worden kansrijke alternatieven voor aardgas en de implicaties hiervan inzichtelijk.
  • Een prioritering per wijk: waar beginnen we en waarom? En ook: hoe gaan we daarna verder richting een Wijkuitvoeringsplan?
  • Een uitvoeringsstrategie waarin we een uitvoeringsorganisatie schetsen en uitwerken hoe we in de wijken aan de slag gaan.
  • Bestuurlijk draagvlak, met name bij de gemeente en wellicht al bij een groter aantal partners van en in de stad.

Draagvlak en samenwerking staan centraal, participatie en communicatie hebben hiermee een belangrijke rol. DWA werkt voor deze opdracht daarom samen met communicatiepartner SME, een bureau met ruime ervaring in participatietrajecten en bewonerscommunicatie.