Academiehuis, de Grote Kerk Zwolle heropend

Academiehuis, de Grote Kerk Zwolle heropend

Na een verbouwing van bijna een jaar is Academiehuis, De Grote Kerk Zwolle officieel heropend door burgemeester Henk Jan Meijer. De markante en monumentale kerk in het hart van de stad is geschikt gemaakt voor kleine en grootschalige activiteiten en evenementen.

In opdracht van de Stichting Grote Kerk Zwolle is naar ontwerp van Van Hoogevest Architecten een herinrichtingsplan gerealiseerd dat stapsgewijs, afhankelijk van subsidiestromen wordt uitgevoerd. De eerste fase hiervan is afgerond. DWA is in dit project betrokken als installatieadviseur. Allereerst is onderzocht wat de waarden en kansen zijn van de kerk. Op basis daarvan zijn intrinsieke monumentwaarden benut door een reeks van subtiele ingrepen, die verleden en heden verbinden met de toekomst.

De beide portalen zijn vernieuwd: aan de kant van de Grote Markt en aan de kant van het Grote Kerkplein. Ze zijn voorzien van elektrisch bediende glazen deuren zodat het klimaat in het gebouw verbeterd wordt (de grote, oude deuren stonden altijd open). Het glasportaal houdt straks de ergste kou buiten. Beide portalen liggen recht tegenover elkaar. Met het vervangen van de deuren door glas ontstaat er een doorkijkje van grote Kerkplein naar Grote Markt en vice versa. Het maakt het gebouw transparanter en uitnodigender. Een volgende ingreep was een sterke reductie van het meubilair en aanpassing van de vloer. Een aantal vaste kerkbanken in het middenschip zijn verwijderd en de vloer is voorzien van vloerverwarming. Het gebouw kan met losse stoelen flexibel ingedeeld worden voor bijvoorbeeld concerten, lezingen en diploma-uitreikingen. Ook vinden regelmatig beurzen en fototentoonstelling plaats.

Facilitaire voorzieningen – zoals sanitair, bergruimte en een professionele keuken – zijn ingebracht aan weerszijden van de consistorie.

De kerkzaal maakte een donkere indruk. Er zijn nieuwe lampen in de gewelven aangebracht die het gebouw helder kunnen verlichten. Ook is het mogelijk de kerkruimte in kleur te zetten. Het geluid in zo’n enorme ruimte vroeg ook om aanpassingen: een nieuwe geluidsinstallatie is geïnstalleerd en de elektra  is vervangen.

De publieksopening wordt op 13 en 14 juni gehouden met een Open Huis. In de kerk is dan een kunstexpositie te zien, een tentoonstelling van de opgravingen die tijdens de verbouwing is geweest en er is een open podium.

DWA
DWA voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Daarom bedenken onze adviseurs slimme, duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden van morgen. Elke dag zijn we in de weer met strategische vragen. We koppelen hele woonwijken los van het gasnet, we ontwerpen energiezuinige en comfortabele kantoren waarin mensen productiever…