Start bouw Stadskwartier Palenstein

Op 12 juli is officieel gestart met de bouw van Stadskwartier Palenstein. Dit nieuwe woon- en winkelcentrum wordt gerealiseerd door De Goede Woning. Het project bestaat uit 46 vrije sector huurwoningen, 109 sociale huurappartementen, twee supermarkten en een aantal kleinere winkels. Alle ondernemers van winkelcentrum Croesinckplein gaan mee naar het nieuwe, aardgasvrije Stadskwartier.

Het complex is een ontwerp van LEVS architecten uit Amsterdam. DWA is betrokken als installatieadviseur.

Palenstein moet vooral een gezinsvriendelijke stadswijk worden, een groen en levendig gebied, voor huidige en toekomstige bewoners. In de nieuwe opzet is meer ruimte voor laagbouw, maar ook een grotere mix van verschillende woningtypes.

Hoewel het eerste ontwerp nog uitging van gasaansluitingen en HR-ketels, is in 2018 het besluit genomen om geen gas meer te gebruiken. Door DWA is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de technische mogelijkheden voor energieopslag met individuele warmtepompen. Dit heeft geresulteerd in een herontwerp van de installatie, waarbij uitgegaan wordt van bodemlussen en individuele warmtepompen.

DWA
DWA voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Daarom bedenken onze adviseurs slimme, duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden van morgen. Elke dag zijn we in de weer met strategische vragen. We koppelen hele woonwijken los van het gasnet, we ontwerpen energiezuinige en comfortabele kantoren waarin mensen productiever…