Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Techniek

Falen omzetten in winst, kan dat?

31-07-2019, 10:28
Falen omzetten in winst, kan dat?

Lerend falen is bouwen aan verandering

Binnen de technologiesector is ‘falen om voor te blijven’ aan de orde van de dag. En met succes, giganten als Google, Facebook en Spotify sporen met hun fail fast, fail often, learn fast principes al jaren hun mensen aan om te leren van hun fouten. De rollen zijn vaak niet traditioneel ingericht en iedereen is redelijk verantwoordelijk voor het succes van het bedrijf. Deze digital native bedrijven en hun medewerkers weten dat falen niet alleen kost, maar ook oplevert. Deze houding impliceert veel meer dan een paar keer iets fout doen. Het is een cultuur van klantdenken en transparantie. Het wil dus niet zeggen dat we fouten maken op een overdreven manier moeten gaan relativeren. Wat kan de bouw- en installatiebranche nu leren van deze frisse en hoogst competitive mindset?

Ondernemers laten zich niet beperken

De bouw verandert, de sector waar tijdigheid, trouw, traditie en vakmanschap ooit leidden, is veranderd in een branche die veel doet, voor weinig, met weinig. Vanzelfsprekendheid is er niet meer bij. Maar laten we eerlijk zijn, dat geldt voor iedere branche met een businessmodel dat onder druk staat. De organisatie van processen, geld en mensen past niet meer bij de tijdsgeest. Is de bouw in staat om de klassieke ondernemers-inborst bij te schaven tot oplossingsgericht en innovatief ondernemen voor de bouwsector van morgen?  

Onderzoek faalkosten

Uit onderzoek van ABN AMRO naar faalkosten in de bouw- en installatiebranche in april dit jaar, blijkt dat 4 op de 10 bedrijven inschatten dat hun faalkosten 5 procent of meer bedragen. Daarnaast ziet men dat de meeste faalkosten tot uiting komen in de uitvoeringsfase maar ook in de ontwerp- en voorbereidingsfase. Problemen doen zich veel voor bij projectontwikkelaars en installateurs. Prijsvechten blijkt de killer in de bouw. En dat patroon is lastig te doorbreken. Het maakt weinig uit of het hoog of laagseizoen is, aanbestedingen worden laag ingestoken met alle problemen van dien, want talent werkt niet voor niets en laat zich in de sector moeilijk vinden. 

Ricardo Semler is nog steeds relevant

Wie zet de eerste stap naar ‘bouwen aan verandering’? Er zijn klassieke voorbeelden van cultuurkentering te noemen zoals bijvoorbeeld het Braziliaanse bedrijf SEMCO van Ricardo Semler dat ooit de grondlegger was van de industriële democratie en corporate re-engineering. Het bedrijf ondervond hevige concurrentiedruk op lokaal en internationaal niveau en kampte met de grillen van de hoog- en laagconjunctuur van de Braziliaanse economie. Voor het bedrijf was dit de reden om productiviteitsverbeteringen consequent te verbinden aan de talenten van mensen en ze meer beslissingsbevoegdheid en eigenaarschap te geven. In Nederland heeft Allard Droste zijn bedrijf Aldowa met deze werkwijze weer op de kaart gezet. En nu de rest nog…Een mooi item op NPO Radio1 met Hans Meurs van VORM over de stijging kosten van nieuwbouw is hier te luisteren. 

Krachtenveld

De ondernemende kracht is iets dat de bouwsector al jaren bewijst, schepping en creatie zijn aan de orde van de dag. Deze ondernemende sector zal zich uiteindelijk een weg banen naar creativiteit, laten we vast een begin maken met de onderstaande 14 tips voor procesoptimalisatie:

14 punten voor procesoptimalisatie:

 1. Samenwerken met de eindklant: houd de lijnen open gedurende het gehele proces. 
 2. Standaardisatie van processen: zorg voor kaders in de aangesloten werkomgevingen, structuren en gehanteerde werkvormen.
 3. Betere communicatie: schep helderheid in communicatie van bestuurskamer tot bouwplaat.
 4. Transparantie in het werkproces: geef helderheid en inzicht ten aanzien van de kosten en de betrokken partijen bij het proces.
 5. Risicogerichte aanpak: besteed extra aandacht aan de voorbereiding en uitvoering van de onderdelen met het hoogste risico.
 6. Samenwerken met partners: maak gebruik van de procesoptimalisatie door het sluiten van partnerschappen en het aanleren van patronen van partners.
 7. Snel falen en snel leren: leer iteratief te werken en succesvolle, onorthodoxe werkwijzen te accepteren.
 8. Gebruikmaken van eerdere projectervaring: gebruik ‘historische’ leermomenten van alle betrokkenen.
 9. Gebruik van innovatieve methodieken en technieken: zet het voordeel van de technologische vooruitgang in zoals Cloud toepassingen of andere online werkplatformen.
 10. Silo’s verwijderen: zorg dat kennis wordt gedeeld en geborgd. 
 11. Stop met bezuinigen op de verkeerde zaken en investeer in zaken die later hun geld zullen opleveren.
 12. Niet straffen maar belonen: voorkom dat er hoge boetes worden opgelegd voor laat opleveren, zorg dat partijen beloond worden voor vroegtijdige oplevering.
 13. Eigenaarschap van werknemers mogelijk maken. Denk aan aandeelhouderschap maar ook aan projecten waar mensen eigenaar van zijn. 
 14. Zorg voor trots: in het vak en binnen de sector.

Accepteer falen en faalkosten niet als voldongen feiten en maak prioriteit van de organisatie van de opdracht, de mensen die eraan werken, hun wensen, de passende processen, de juiste prioriteiten en de gezondheid van de aanneemsom.  

Hoe ziet de bouw- en installatiebranche er voor u uit in 2030?

Deel dit artikel

Onderwerpen

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Vaktechnisch

Informatie voor professional en bedrijf op het snijvlak van vakinhoudelijkheid en actualiteit.