DWA ontwerpt routekaart energieneutraal vastgoed provincie Noord-Holland

Slimme combinatie van quickwins en strategische maatregelen

In opdracht van de provincie Noord-Holland ontwikkelde DWA een uitgebreide routekaart naar een energieneutrale vastgoedportefeuille. In de routekaart zijn alle quickwins en strategische maatregelen opgenomen die energieneutraal eigen vastgoed zoals het provinciehuis, Paviljoen en regionale steunpunten in 2028 mogelijk maken. DWA deed in 2018 al een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek naar verduurzaming van deze steunpunten voor de provincie.

In de routekaart zijn onder andere snel te realiseren maatregelen opgenomen, zoals optimalisatie van technische instellingen en het voorkomen van beschaduwing van zonnepanelen. Maar ook isolatie van monumentaal vastgoed en inzet van warmtepompen. Om aan de totale energievraag te kunnen voldoen, worden de komende jaren zo veel mogelijk zonnepanelen geplaatst. De ruimte op kantoorgebouwen en monumenten is hiervoor te beperkt. Daarom is een plan gemaakt om de ruimte op en om de regionale steunpunten maximaal te benutten met zonnepanelen. Rik Altena, projectleider: “Quickwins zorgen voor een flinke energiebesparing. Energie die je zo bespaart, hoef je ook niet op te wekken en voorkomt de investering in zonnepanelen. En dát bespaart samen pas echt veel geld!”

Transitie naar warmtepomp via transitiejaar

Voor de transitie van monumentale panden is het noodzakelijk dat zij voor een comfortabel binnenklimaat minder warmte nodig hebben. Voor deze panden is er een plan gemaakt om de warmtevraag te minimaliseren: isolatie, kierdichting, achterzetbeglazing en aanpassingen aan het afgiftesysteem. Daarna volgt een overgangsjaar om het effect te monitoren en te optimaliseren. Op basis van de resultaten wordt vervolgens de ideale warmtepomp geselecteerd, met passend temperatuurtraject en vermogen. Zo ontstaat een optimale samenhang tussen gebouwschil en prestaties van de warmtepomp.

DWA
DWA voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Daarom bedenken onze adviseurs slimme, duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden van morgen. Elke dag zijn we in de weer met strategische vragen. We koppelen hele woonwijken los van het gasnet, we ontwerpen energiezuinige en comfortabele kantoren waarin mensen productiever…