Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Als het om geld gaat: samenwerken!

15-10-2019, 10:43
Als het om geld gaat: samenwerken!

Een betere samenwerking resulteert in een reductie van kosten

De crisisjaren liggen inmiddels al enige tijd achter ons. De installatiebranche is een van de snelst groeiende sectoren in de Nederlandse economie en het einde is voorlopig nog niet in zicht. Alleen al in 2018 startten er in Nederland 484 installatiebedrijven. Het aantal faillissementen en opheffingen nam juist af. In april 2019 voorspelde bedrijfsinformatiespecialist Graydon een groei van maar liefst 12 procent voor de installatiebranche. Volgens hen komt dit vooral door een enorme groei in de woning- en utiliteitsbouw en ontwikkelingen zoals big data, internet of things en cybersecurity.

ABN AMRO daarentegen is iets voorzichtiger en voorspelt een jaarlijkse groei van 5 procent. Dit neemt echter niet weg dat er meer vraag is naar complexe installaties en dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Achterblijven in hoogtijdagen is geen optie en dus is samenwerken belangrijker dan ooit. Er is werk aan de winkel in de installatiebranche en geen enkel installatiebedrijf is hierop een uitzondering. Waarom is die samenwerking met anderen zo belangrijk en hoe is dit in de praktijk te realiseren?

Innovatie vraagt om samenspel

De economische groei en duurzaamheidsslag dragen bij aan een revolutionaire groei in de installatiesector. Naar verwachting worden er in 2020 zo’n 50 miljard apparaten aangesloten op het ‘Internet of things’, alledaagse objecten die verbinding maken met de cloud. Vanzelfsprekend heeft dit grote impact op de installatiebranche. Naast het plaatsen en installeren van apparaten, komen er ook zaken om de hoek kijken zoals service, advies en onderhoud. Dit heeft te maken met de verschuiving van bezit naar gebruik. Abonnementen voeren in alles de boventoon en zal in de toekomst toenemen. Ook de energietransitie speelt een belangrijke rol, want er is grote vraag naar betere, zuinigere en veelal complexere installaties. Maatwerk is telt hier fors mee en innovatie is cruciaal voor de installatiebedrijven.

Voor individuele installatiebedrijven is het vrijwel onmogelijk om alle technologische ontwikkeling zelf bij te houden en dus is samenwerken met partners in dezelfde sector broodnodig. De installatiesector kent echter weinig succesvolle partnerships die innovatie en kennisdeling door samenwerking vergemakkelijken. Daarom is het tijd voor verandering en wordt er gevraagd om een nieuwe manier van werken.

Waarom samenwerken zo belangrijk is

Samenwerken in de installatiebranche is essentieel naar zeggen van succesvolle installateurs. Niet alleen de onderlinge alignment is cruciaal, maar ook het contact met ketenpartners zoals klanten en toeleveranciers. Langdurige samenwerking met dezelfde opdrachtgevers en klanten zorgt voor hogere kwaliteit en minder kosten. De installatiesector kampt namelijk met een gigantisch personeelstekort. Er wacht een enorme productie, maar met een beperkte capaciteit een technisch geschoold personeel lijkt dit onmogelijk. Een efficiënte en effectieve samenwerking is dé oplossing om dit probleem tegen te gaan. In de toekomst draait alles om installaties – waaronder plaatsing, onderhoud en service – en dus zullen installatiebedrijven zichzelf moeten ontwikkelen als technische dienstverleners. Dit kan alleen als er wordt geïnvesteerd in kennis en innovatie én door collectief de schouders eronder te zetten. Het is een uitstekende remedie tegen de hoge faalkosten in de installatiebranche.

Hoe coöpereren bijdraagt aan een verlaging van de kosten

Door met elkaar op te trekken zijn kosten die worden gemaakt vanwege onnodige fouten succesvol terug te dringen. In de bouwsector maken faalkosten voor zo’n 10 procent deel uit van de totale omzet en dit komt neer op een slordige 6 miljard euro per jaar. Bij installateurs liggen deze faalkosten vele malen hoger, voornamelijk omdat ze pas later bij het bouwproces worden betrokken. Redenen hiervoor zijn een slechte werkvoorbereiding, maar ook planningsfouten en tijdsdruk. Door flinke tekorten aan geschoold personeel, is het belangrijk om versneld te innoveren en dit wordt bereikt door een betere samenwerking tussen de diverse partijen. Alleen door als installatiebedrijf enerzijds zelf te innoveren en de technische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en anderzijds in te zetten op meer én een betere samenwerking met andere partijen, is het mogelijk om winstgevend te blijven zónder dat deze op een of andere manier onder druk komt te staan. Fouten of misstappen hoeven op deze manier niet opnieuw te worden gemaakt waardoor faalkosten optimaal zijn terug te dringen. Dit daagt installatiebedrijven dan ook uit om buiten hun eigen grenzen te kijken, de comfortzone te verlaten en hun eigen creativiteit aan te spreken.

Bedrijfsresultaten verbeteren door een collectiviteit

Er is een nieuwe manier van werken nodig om de snelheid van innovatie te kunnen omarmen. Daarbij gaat het niet alleen maar om producten slimmer te maken, maar vooral om het slimmer maken van het totaalproces. Juist vanwege de toenemende complexiteit in de installatiesector is het belangrijk voor een installateur om er niet overal alleen voor te staan. Door te investeren in kennis en innovatie met anderen en samenwerkingsverbanden aan te gaan, lukt het om meer tot stand te brengen. Dit heeft een positieve uitwerking op bijvoorbeeld het volgen van opleidingen, de inkoop, maar ook marketing gerelateerde zaken én het aannemen van grote projecten. Door zich gezamenlijk in te zetten voor het werk dat in de toekomst wacht, zijn installatiebedrijven altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en is het gemakkelijker om hulp in te roepen van collega’s of partners in de installatiesector. Dit zorgt voor een goede voorbereiding op de toekomst en betere resultaten dan wanneer installatiebedrijven alleen maar voor zichzelf blijven werken. Deze nieuwe werkwijze opent mogelijkheden voor meer omzet en vele andere voordelen. Een gebrekkige samenwerking daarentegen staat innovatie in de weg. Hierdoor gaat kostbare tijd verloren aan andere zaken en die kant moeten we in de installatiebranche juist niet opgaan.

Samenwerken, hoe werkt dit in de praktijk?

Het is duidelijk dat coöpereren binnen de installatiebranche noodzakelijk is voor een maximaal rendement, maar hoe is dit praktisch mogelijk?

  1. Investeren in kennis en werknemers zo opleiden tot specialist.
  2. Andere partners of collega’s inschakelen bij grotere aanbestedingsprojecten.
  3. Specialistisch werk en productiewerk van elkaar splitsen.
  4. De hulp van collega’s inroepen als kennis of expertise ontbreekt.
  5. Bouwers en installateurs moeten vanaf het begin optrekken als volwaardige partners.
  6. Maximaal inzetten op ketensamenwerking: met alle betrokken partijen collectief samenwerken aan één product of proces.

Het komt dus aan op partnerships aangaan met solide partners en denken aan klanten om beter en innovatiever te kunnen samenwerken. Daarbij speelt het complete proces een belangrijke rol. Van ontwerp, bouw tot operationeel en transitie, het vraagt om optimalisatie door als collectief op te treden.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de installatiebranche en schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Vaktechnisch

Informatie voor professional en bedrijf op het snijvlak van vakinhoudelijkheid en actualiteit.