Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Brancheorganisaties

Stand van zaken CO-certificering

Bron: www.technieknederland.nl 11-12-2019, 09:47
Stand van zaken CO-certificering
Toen de certificeringsregeling in de Tweede Kamer is aangenomen vlak voor de zomer, heeft Techniek Nederland bedongen dat er nader onderzoek zou komen naar de kosten van de certificering voor MKB bedrijven en zzp’ers.

Ingangsdatum wetgeving schuift halfjaar op

Dit onderzoek, dat in het najaar heeft plaatsgevonden, heeft er mede voor gezorgd dat de ingangsdatum van de wet moet worden verschoven. Zoals het er nu naar uitziet gaat de wet een halfjaar later in, per 1 juli 2020, met een overgangstermijn van een jaar voor de bedrijfscertificering. Dit is nog niet formeel besloten, maar wordt vermoedelijk duidelijk zodra de AMvB in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Doorrekening kosten bedrijfscertificering pakt positief uit

Het ministerie heeft nader onderzoek laten doen naar de kosten voor certificering naar verschillende bedrijfsgroottes. Uit dit onderzoek bleek tijdens het MKB-toetsgesprek dat een aantal van onze leden in oktober heeft gevoerd met het ministerie dat de kosten van bedrijfscertificering (zoals bijvoorbeeld de kosten voor jaarlijkse audits) voor MKB bedrijven en zzp’ers beduidend lager zullen zijn dan we aanvankelijk dachten. Dit onderzoek wordt met de uitkomsten van het MKB-toetsgesprek en de uitwerking van de wet (Algemene Maatregel van Bestuur) naar verwachting nog voor de kerst naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kwaliteitshandboek

Nu de wettelijke eisen en eindtermen nagenoeg bekend zijn, zijn we met een werkgroep van leden aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek specifiek gericht op de CO-certificering. Dit handboek, dat alleen voor leden van Techniek Nederland beschikbaar komt, vult een belangrijk onderdeel van het certificeringsproces in. Het kwaliteitshandboek komt in januari 2020 beschikbaar.

Webinar CO-certificering op 21 januari 2020

Alles wat u moet weten over de CO-certificeringsregeling komt in dit webinar aan bod, zowel het opleidingsdeel als het bedrijfscertificeringsdeel. Het webinar, dat ook op een later moment teruggekeken kan worden, laat ondernemers aan het woord die al de eerste stappen hebben gezet en geeft de mogelijkheid aan kijkers om vragen te stellen. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor dit webinar.

Regiobijeenkomsten

In vervolg op het webinar organiseren we in het voorjaar van 2020 regionale bijeenkomsten over CO-certificering waar informatie wordt gegeven over onder meer het kwaliteitshandboek en waar leden onderling ervaringen kunnen uitwisselen.

E-learning opfrismodule

Omdat regelmatig uit de zelftoets blijkt dat monteurs onvoldoende actuele kennis hebben om de theorietoets en het praktijkexamen tot een goed einde te brengen, hebben Techniek Nederland en OTIB besloten een e-learning opfrismodule te ontwikkelen. Deze module komt in het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar.

In beweging

Zoals u ziet is er van alles in beweging op het gebied van CO-certificering. Techniek Nederland ondersteunt haar leden met (gratis) hulpmiddelen bij dit ingewikkelde traject. In de markt ontstaat momenteel ook commercieel aanbod, dat niet gegarandeerd aan de juiste kwaliteitseisen voldoet of op de zaken vooruitloopt.

Wij adviseren u de aanbiedingen van marktpartijen goed af te wegen. Wat is écht nodig; er is bijvoorbeeld geen opleidingsverplichting, wel het positief afsluiten van een theorie- en praktijkexamen. Kan ik zelf een kwaliteitssysteem invoeren, ga ik mij laten begeleiden door een externe consultant of werk ik samen met collega-ondernemers?

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…