Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Brancheorganisaties

Techniek Nederland en Holland Solar zoeken samenwerking met verzekeraars

Bron: www.technieknederland.nl 11-12-2019, 09:52
Techniek Nederland en Holland Solar zoeken samenwerking met verzekeraars
De afgelopen dagen is door diverse media bericht dat de aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies. Techniek Nederland en Holland Solar hebben in de afgelopen tijd weliswaar berichten ontvangen over verhoogde aandacht van verzekeraars, maar herkennen niet het beeld dat de markt hierdoor hapert. Het staat inmiddels vast dat de Nederlandse zonnepanelenmarkt ook dit jaar weer records zal breken en ook voor volgend jaar wordt een spectaculaire groei verwacht.

Aantal branden beperkt

Zoals de berichtgeving aangeeft, lijkt de actuele verhoogde aandacht van de verzekeraars gebaseerd op een aantal branden in 2018 die veroorzaakt zijn door zonnepaneleninstallaties. Ondanks dat het aantal incidenten beperkt is (23 op een totaal van rond de 1.000.000 installaties ofwel 0,0023%) betreuren Techniek Nederland en Holland Solar ieder brandincident en is er binnen de brancheverenigingen veel aandacht voor de oorzaken en het wegnemen ervan.

Voldoende wet- en regelgeving

We zijn van mening dat er voldoende wet- en  regelgeving is. Voor de installatie van zonnepanelen geldt, net als voor alle elektrische installaties de uitgebreide en gedetailleerde NEN1010 norm. Voor de producten en hun (brand-)veiligheid gelden de internationale IEC-normen. Bovendien worden grotere installaties bij oplevering in veel gevallen bovendien gekeurd door externe keuringsinstanties.

Dialoog met verzekeraars

De betrokken brancheorganisaties en diverse trainingsinstituten werken er hard aan om de kennis en kunde over techniek en veiligheid nog beter te borgen. Wij zien momenteel dat verzekeraars zonder dialoog met de sector hun beleid aanscherpen net op een moment dat zonnepanelen steeds meer gemeengoed worden. Wij nodigen hen dan ook uit om kennis en ervaring te delen met onze markt die zich al tien jaar razendsnel ontwikkelt. Zonne-installaties die volgens de norm door vakmensen zijn geïnstalleerd zijn hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…