Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

2020: de groei zit er nog in

Bron: www.technieknederland.nl 27-01-2020, 12:02
2020: de groei zit er nog in

 

  • De economie blijft groeien
  • Bedrijven worden groter
  • De bevolking wordt ouder
  • Het installatie quotum stijgt
  • De bouw valt stil


In twee zinnen
Dankzij de expansie van de economie zijn de bezettingsgraden hoog, de werkloosheid laag en wordt er een inhaalslag gemaakt in de zorg en in het onderwijs. Kortom, er is alle ruimte voor de installatiesector om te groeien maar wat zijn de valkuilen en zijn die te ontwijken?

Daling in de groei
De harde groei van de afgelopen jaren zal in 2020 bijtrekken. De nieuwbouw vergunningverlening liep in 2019 terug en door de stikstofcrisis zal dit naar verwachting dit jaar voortzetten. Dit kan leiden tot het stilvallen van de bouw van nieuwbouw en infrastructuur in 2020. Anderzijds zijn bedrijven in de afgelopen vijf jaar groter geworden en zijn er meer bijgekomen. Bestaande kantoren zitten vol, zijn aan vernieuwing toe en er moeten nieuwe gebouwd worden, het liefst slim en duurzaam. Er moeten meer ziekenhuizen en zorgcentra gebouwd worden en dat terwijl steeds meer ouderen thuis blijven wonen. Het aantal extra zorgwoningen kan dit jaar oplopen tot 800, terwijl dit in 2013 er nog 150 waren. 

Utiliteitsbouw en installatietechniek
De uitbreiding van de utiliteitsbouw geeft een goed vooruitzicht voor de installatiesector. Bijvoorbeeld met het toenemende aantal ouderen die thuis blijven wonen, zal er een kleine groei zijn in woningbouw. Voor de installatietechniek zal dit zich vertalen naar een uitbreiding van vraag naar installaties op maat. Binnen die uitbreiding zal de elektrotechniek het hardst gaan dit jaar. 

Vakmensen
Wie hierop in weet te spelen is goed voorbereid op het begin van dit decennium. Door het stilvallen van de bouw zal de krapte op de arbeidsmarkt iets afnemen. Het instromen vanuit de opleidingen zal genoeg zijn om het werk op te vangen. Het zal even duren voordat het effect van nieuw beleid rondom stikstof en verduurzaming zichtbaar zijn. Pas dan zal de woningbouw en de infrastructuur weer toenemen. Bouwend Nederland staat aan de vooravond van een slimme en duurzame toekomst. Als eenmaal de vruchten van de verduurzamingsopgaves worden afgeworpen zal die krapte weer toenemen. Ook de installatiesector zal moeten concurreren met andere branches om vakmensen binnen te krijgen. 

Voorlopig
Voor nu is het belangrijk om te weten dat de groei er nog wel degelijk in zit. Ook al heeft de klimaatinstallatie voor nu het hoogtepunt bereikt, bijvoorbeeld, zal het aandeel in klimaattechniek toenemen door de overstap naar warmtepompen. Het Klimaatakkoord, de invoering van BENG, the Internet of Things leiden allemaal naar een toename van de installatiebranche. Goed nieuws, vooral voor de oplettende kijker die vakmensen en innovatie binnen handbereik houdt.

Deel dit artikel

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Vaktechnisch

Informatie voor professional en bedrijf op het snijvlak van vakinhoudelijkheid en actualiteit.