Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Opleiding

“Industry 4.0” allesomvattende strategie is nodig voor beter sociaal draagvlak

14 februari, 18:08
“Industry 4.0” allesomvattende strategie is nodig voor beter sociaal draagvlak
Photo by Leon Seibert on Unsplash

In het kort

  1. Een korte termijn aanpak werkt niet als het doel een allesomvattende strategie betreft. Alle onderdelen te weten: wet- en regelgeving, personeel, duurzaamheidstransitie en digitalisering gaan niet over één nacht ijs. 
  2. Bedrijven met een complete Industry 4.0 strategie innoveren sneller, groeien beter en zijn competitiever op een krappe arbeidsmarkt. Ze worden gekenmerkt door hun gedegen visie op alle vlakken die samen een “behapbare lange-termijn strategie” vormen.
  3. Vier op de tien bestuurders stelt juist maatschappelijke vraagstukken centraal te stellen vanwege eisen van werknemers, belanghebbenden en klanten.
  4. Het overgrote deel van bestuurders geeft aan niet voldoende in te spelen op de technologische vereisten die Industry 4.0 stelt, terwijl dit wel tot positieve veranderingen binnen industrieën kan leiden.

Katalysator
De klimaatcrisis werkt als een katalysator op wet en regelgeving, en op digitalisering en innovatie. Het is niet langer afdoende om ad hoc te werk te gaan in een rap veranderende wereld. Het balanceren van een verduurzamingsopgave, personeel en digitalisering kan alleen door over te stappen op “Industry 4.0,” volgens een rapport van Deloitte Global: “Annual survey on business’ preparedness for a connected era. Industry 4.0”.

“Industry 4.0”  is de benaming van de nieuwe industriële revolutie die wordt gedreven door automatisering, Internet of Things en data-exchange. Een lastige mix waarbinnen vele bestuurders een aardige kluif krijgen als het aankomt op het stellen van prioriteiten ten aanzien van stakeholders.

Erkenning van de sociale verantwoordelijkheid
Door druk van buitenaf voelt een toenemend aantal bedrijven de nodige druk om zich sociaal in te zetten. Van de bedrijven waarmee gesproken is, binnen het rapport van Deloitte, zegt vier op de tien maatschappelijke vraagstukken centraal te stellen vanwege eisen van werknemers, belanghebbenden en klanten.

Het is veelzeggend dat negentig procent van de respondenten een negatieve impact op de bedrijfsvoering vanwege de klimaatcrisis verwacht. Dat getal wordt geëvenaard door het aantal bedrijven dat duurzaamheidsinitiatieven heeft opgesteld binnen het bedrijf.

Opleiden en investeren
Het is geen geheim dat organisaties het moeilijk vinden het juiste personeel met de kloppende vaardigheden te vinden. Iets wat alleen nog moeilijker wordt gemaakt door snel veranderende industrieën. Dit eist van werkgevers in hun krachten te blijven investeren en een ‘life-long learning’ cultuur te faciliteren. 

Voorlopig bij Vaktechnisch
De komende tijd zijn dit, onder andere, de grote thema’s waar Vaktechnisch zich in gaat verdiepen. Niks missen over de ontwikkeling in de sector? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen?
Volg Vaktechnisch op LinkedIn:

Deel dit artikel

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Vaktechnisch

Informatie voor professional en bedrijf op het snijvlak van vakinhoudelijkheid en actualiteit.