Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Wet- en regelgeving

EU maakt geld vrij voor Groningen

Bron: www.limburger.nl 29 februari, 16:40
EU maakt geld vrij voor Groningen

De overgang naar een klimaatneutraal Europa dreigt in Groningen 20.000 banen te kosten. De provincie komt daarom in aanmerking voor investeringen uit het speciale transitiefonds van 7,5 miljard euro dat de EU in het leven wil roepen om de gevolgen te verzachten.

De industrie rond de Eemshaven, Delfzijl en andere delen van Oost-Groningen stoot veel broeikasgassen uit. De EU wil de emissie de komende decennia netto tot nul terugbrengen. Omdat Groningen ook al veel andere uitdagingen heeft, zoals de verminderde gaswinning, lijkt het volgens Brussel „gerechtvaardigd” geld uit het zogeheten Just Transition Fund in de provincie te steken. Er moet dan wel een investeringsplan komen dat leidt tot een „substantiële reductie” van de CO2-uitstoot.

De Europese Commissie noemt ook andere industriële regio’s in Nederland waarvoor de omslag naar een groene economie uitdagend is. Het betreft het gebied langs het Noordzeekanaal van Amsterdam naar IJmuiden, Rotterdam, Noordwest-Brabant, Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en andere zones in Zeeland.

Geld uit het fonds kan worden ingezet voor investeringen in schonere fabrieken en groene energie, maar ook voor het omscholen van medewerkers. Volgens Brussel maakt het in combinatie met andere geldstromen de komende jaren in Nederland investeringen van in totaal 3,2 miljard mogelijk.

Deel dit artikel

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Duurzaamheid

Over de verduurzamingsopgave van de gebouwgebonden installatietechniek en, op grotere schaal, Nederland