Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Coronavirus

Updates installatietechniek Coronavirus

17-03-2020, 19:47
Updates installatietechniek Coronavirus
Photo by Kristaps Grundsteins on Unsplash

Wil je op de hoogte zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen?
Volg Vaktechnisch op LinkedIn:

***Relevante updates over het Coronavirus en de installatiesector.***

Update Maandag 1 juni

1 juno – waar moet er op gelet worden bij de versoepeling?

Vanaf vandaag vinden er weer versoepelingen van de lockdown plaats. De middelbare scholen gaan weer open, vanaf 12:00 de horeca ook. Musea mogen weer hun deuren openen en er geldt geen bovengrens meer voor een maximum aantal mensen binnenshuis.

Ventilatie

Het RIVM heeft geconcludeerd dat er geen aanpassingen in de ventilatie van gebouwen nodig is. Het instituut deed onderzoek naar de verspreiding van het nieuwe coronavirus door de lucht. De aanleiding hiervoor was een verzoek tot verheldering over aerogene verspreiding van het Ministerie van Volksgezondheid en andere partijen waaronder Techniek Nederland en de GGD.

Onlangs heeft Techniek Nederland wederom om opheldering gevraagd nadat onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam aantoonden dat aerosolen langer in de lucht blijven hangen.

In het eerste onderzoek kaart het RIVM het belang van goede ventilatie aan voor een gezond gebouw. Goede ventilatie van het gebouwen is namelijk nodig om de lucht te verversen en draagt bij aan een gezond binnenklimaat.

Tweede noodpakket

Vanaf vandaag geldt een nieuw noodpakket. De volgende maatregelen zijn van belang voor installateurs.

 • Het kabinet stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor de omscholing van werknemers. Werkgevers hebben de plicht werknemers hiertoe te stimuleren;
 • Omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van drie maanden. Deze kan ingaan op 1 juni, 1 juli of 1 augustus;
 • Bedrijven mogen geen aandelen terugkopen tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld;
 • Bedrijven moeten vooraf verklaren geen bonussen of dividend uit te keren aan het bestuur of directie. Toekenning aan overig personeel is wel toegestaan;
 • Om 20 of meer werknemers te ontslaan om bedrijfseconomische redenen moet er een akkoord over ontslag aanvraag zijn tussen de werkgever en vakbonden;
 • De korting bij ontslag wordt voor de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 verlaagd van 150% naar 100%;
 • De opslag voor werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%;
 • De TOZO-regeling wordt met vier maanden verlengd tot en met 30 september. Deze regeling voor levensonderhoud als voor een lening bij liquiditeitsproblemen;
 • De verruimde Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO) zijn verlengd;
 • De periode waarin ondernemers uitstel van belasting kunnen aanvragen is verlengd tot en met 1 oktober;
 • De komende vier maanden is er 200 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de Corona Overbrugging Lening (COL) om te helpen bij liquiditeitsproblemen bij innovatieve bedrijven.

Update Maandag 25 mei

Ollongren (BZK) wil crisis bouw & techniek voorkomen

Minister Ollongren, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, komt met maatregelen om de bouw en techniek aan het werk te houden gedurende de crisis. “Mensen moeten nu en ook na de crisis een betaalbare woning kunnen vinden. We moeten lering trekken uit de vorige crisis waarbij de sector heel hard getroffen werd en lang nodig had om de productie weer op peil te krijgen. Daarom kom ik nu met al met maatregelen voor 2020,” aldus de minister

De maatregelen van de minister:

 • Investeringen vanuit de overheid moeten doorgaan en waar mogelijk naar voren gehaald. Het Rijksvastgoedbedrijf kan voor 15 miljoen euro aan onderhoud versnellen om in 2020 plaats te laten vinden.
 • De subsidie voor huiseigenaren voor woning verduurzaming wordt verhoogd. Voor de regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt tijdelijk 30% van de kosten vergoed in plaats van 20%.
 • Om te zorgen dat er kan worden doorgebouwd, worden belemmeringen bij planvorming zo veel mogelijk weggehaald. Gemeentes krijgen extra ondersteuning bij vergunningverlening. Hiervoor komt 20 miljoen euro vrij.
 • Goede huisvesting in van groot belang om de verspreiding van het virus onder kwetsbare groepen, als thuis- daklozen, te verminderen. Daarom wordt er 50 miljoen euro vrijgemaakt om ongeveer 10.000 woningen voor kwetsbare groepen te realiseren.

Update Maandag 11 mei

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’

De belangrijkste punten zijn:

 • Ga zelfstandig naar de bouwplaats;
 • Kleine vaste teams en locaties;
 • Houdt 1,5 meter afstand;
 • Overleg en eet niet samen;
 • Bewoners blijven zo veel mogelijk in andere ruimtes;
 • Bij verkoudheid of symptomen thuisblijven.

1,5 meter maatschappij installatiesector

Aanpassing protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’

Het protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’ van de sectoren Bouw en Techniek is aangepast op 17 april 2020. De aanleiding hiertoe is de hoeveelheid vragen die opkwamen bij het onderdeel ‘samen reizen’, volgens Helpdesk Corona Bouw en Techniek.

Het advies blijft zo veel mogelijk alleen te reizen tenzij er geen andere mogelijkheid is zoals reizen met het openbaar vervoer en een aangepaste planning. Als er onverhoopt toch met meerdere gereisd moet worden geldt dat dit er maximaal twee mogen zijn of dat er 1,5 meter tussen ieder persoon moet zitten bij meer dan twee reizigers. Als er toch met drie of meer personen gereisd wordt met minder dan 1,5 meter tussen de personen bestaat de kans beboet te worden.

Samenwerking

De Bouw en Techniek zorgen voor essentiële systemen als netwerken, riolering en verwarming en zorgen daarmee dat vitale processen in werking blijven. Om die reden werken werkgevers- en werknemersorganisaties samen met het doel het werk veilig door te laten gaan tijdens de lockdown.

Dit is niet de eerste keer dat deze partijen samenwerken maar de manier waarop is wel veranderd. Besluiten worden sneller genomen om de gezamenlijke achterban van de nodige richtlijnen voor deze tijd te kunnen voorzien. Door de richtlijnen van het RIVM te volgen en door een samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben de partijen het protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’ opgesteld.

Belang ventilatie bij versoepeling maatregelen

Besmetting via de lucht

REHVA, de Europese vakorganisatie voor ventilatie, verwarming en airconditioning, publiceerde onlangs een rapport waarin zij zorgen uitten over besmetting via de lucht. Omdat er vooralsnog weinig onderzoek hiernaar gedaan is voor het nieuwe Coronavirus zijn zij uitgegaan van data betreffende andere Coronavirussen.

Techniek Nederland vermeld dat installateurs en technisch dienstverleners veel vragen krijgen over de verspreiding van Corona binnen gebouwen. De brancheorganisatie vraagt om meer duidelijkheid over deze vorm van overdracht en of de adviezen van REHVA opgevolgd moeten worden.

Adviezen REHVA

De adviezen van REHVA hebben voornamelijk betrekking tot de ventilatie en luiden als volgt:

Gebouwen meer ventileren;
‘S Nachts en in het weekend blijven ventileren op een lagere snelheid;
Extra ventileren door ramen open te zetten;
Toiletten 24 uur per dag ventileren;
Garandeer onderdruk in toiletruimten;
Spoel toiletten met gesloten deksel.

Update Donderdag 16 april

Protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’ aangepast

Het protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’ van de sectoren Bouw en Techniek is aangepast op 17 april 2020. De aanleiding hiertoe is de hoeveelheid vragen die opkwamen bij het onderdeel ‘samen reizen’, volgens Helpdesk Corona Bouw en Techniek. Het advies blijft zo veel mogelijk apart te reizen tenzij er geen andere mogelijkheid is.

Samen reizen

Het advies blijft zo veel mogelijk alleen te reizen tenzij er geen andere mogelijkheid is zoals reizen met het openbaar vervoer en een aangepaste planning. Als er onverhoopt toch met meerdere gereisd moet worden geldt dat dit er maximaal twee mogen zijn of dat er 1,5 meter tussen ieder persoon moet zitten bij meer dan twee reizigers. Als er toch met drie of meer personen gereisd wordt met minder dan 1,5 meter tussen de personen bestaat de kans beboet te worden.

Update Donderdag 16 april

Toename WW-uitkering maart

Het UWV registreerde een toename van meer dan 10.000 WW-uitkering in maart ten opzichte van februari. Ten opzichte van maart vorig jaar is de stijging 53%. Het UWV verwacht in april een verdere stijging van WW-uitkeringen.

‘De maand maart kende twee gezichten. In de eerste helft viel de toeloop naar de WW nog mee. In de tweede helft van de maand zie je dat de arbeidsmarkt in de remmen gaat. Veel meer jongeren zijn in maart in de WW terecht gekomen. Ook zien we een forse stijging van het aantal nieuwe uitkeringen in de sector horeca en catering en de uitzendbranche. Deze twee houden met elkaar verband. Voor de maand april verwachten wij een verdere stijging van het aantal WW-uitkeringen,’ liet Rob Witjes, hoofd  arbeidsmarktinformatie bij UWV weten op de site van het instituut.

De grootste toename is onder jongeren en in de horeca, uitzendbureaus en in de cultuursector.

Update Vrijdag 10 april

EU akkoord bereikt

Donderdagavond kwamen de ministers van financiën tot een akkoord over een Europees steunpakket om de economische gevolgen van de Coronacrisis te beperken. Het pakket maakt circa 500 miljard euro vrij uit verschillende Europese fondsen.

Nederland wilde dat er strenge maatregelen zouden zijn voor leningen uit het Europees noodfonds, Zuid-Europa maakte zich hard voor euro-obligaties. De strenge maatregelen van Nederland zijn niet in het akkoord gezet en de euro-obligaties vooralsnog ook niet.

In het akkoord staat dat landen zonder voorwaarden geld kunnen lenen uit het Europees Stabilisatie Mechanisme mits het voor medische zorg gebruikt wordt. Daarnaast wordt er een kleinere fonds opgezet waaruit lidstaten kunnen lenen om getroffen werknemers te kunnen helpen.

Waarom de EU belangrijk is voor Nederlandse installateurs? Lees ook: hulpmiddelen voor installateurs.

Update Donderdag 9 april

Meer faillissementen week 14

Het totale aantal faillissementen is in week 14 met 25 gestegen, vergeleken met week 13. In de week van 30 maart tot en met 3 april zijn er 69 bedrijven en instellingen failliet gegaan, eenmanszaken worden niet meegenomen in de telling. Dit jaar zijn er in totaal 836 bedrijven en instellingen failliet gegaan, dat zijn er acht minder dan in dezelfde periode in 2019.

Het grootste verlies zit in de horeca, 15 bedrijven in deze tak gingen in week 14 failliet. In de bouwnijverheid en de industrie was er in beide gevallen een lichte daling ten opzichte van week 13. In beide sectoren gingen er in week 13 vijf bedrijven failliet en een week later vier.

Bron: CBS

Update Woensdag 8 april

Europees overleg gestaakt

Het overleg tussen de lidstaten van de EU over steunmaatregelen voor de economische gevolgen van de Coronacrisis zijn wederom gestaakt. Vooral Nederland en Italië kunnen het niet eens worden over een dergelijk pakket. De kosten voor een steunpakket komen uit het Europese noodfonds, een potje waaraan alle lidstaten meebetalen.

Het meningsverschil tussen Nederland en Italië komt door een fundamenteel verschil in aanpak. Nederland wil graag het noodfonds gebruiken om de directe kosten van de Coronacrisis te beperken, terwijl Zuid-Europese landen meer oog hebben voor de financiële gevolgen die na de crisis komen.

Waarom zijn Europese regelingen eigenlijk belangrijk voor Nederlandse installateurs? Het werkt volgens een top-down principe: door de Europese economie stabiel te houden, blijft de Nederlandse economie dat ook. Als de binnenlandse economie crisisbestendig is, kunnen Nederlandse banken bedrijven en ondernemers bij blijven staan en kan de overheid hen blijven steunen. Voorbeelden hiervan zijn uitstel van aflossingen en noodhulp voor ondernemers.

Benieuwd naar maatregelen van de EU? Lees dan ook: hulpmiddelen voor installateurs.

Uitbreiding ondersteuning ondernemers en MKB-ers

 1. TOGS-regeling: de TOGS-regeling is een noodregeling voor direct getroffen ondernemers die een beroep kunnen doen op eenmalige gift van 4.000 euro. Het kabinet heeft besloten deze uit te breiden naar meer beroepen.
 2. Garantie Ondernemersfinanciering-regeling: ondernemingen die problemen ondervinden bij het het verkrijgen van een banklening of een bankgarantie kunnen gebruik maken van deze GO-regeling. Het kabinet heeft het garantieplafond verhoogd naar 10 miljard euro. Met deze regeling help het ministerie van Economische Zaken (EZK) MKB-ers en grote bedrijven. Voor grote bedrijven is de garantie verhoogd van 50% naar 80%. Voor MKB’ers geldt dat zij een garantie kunnen krijgen tot 90% mits zij getroffen zijn door de Coronacrisis.
 3. BMKB-regeling: de premie op de BMKB-regeling is verlaagd vna 3,9% naar 2%. Dit moet de financiering van MKB’ers makkelijker maken. Daarnaast is ook het garantie budget van de BMKB verhoogd van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Update Dinsdag 7 april

NVM roept gemeenten op vergunning uit te geven

De Nederlandse Vereniging van Makelaars roept gemeenten op zo veel mogelijk aan alle partijen alsnog vergunning uit te geven om zo de bouw te steunen. De vereniging maakt zich zorgen om een krapte op de nieuwbouwmarkt. De vereniging zegt dat de vraag naar nieuwbouw de afgelopen jaren is toegenomen maar dat er in het eerste kwartaal van 2020 zes procent minder nieuwbouwwoningen in de verkoop zijn gegaan ten opzicht van een jaar eerder.

Onno Hoes, voorzitter van de NVM, zei hierover: “De ontwikkeling van het nieuwe aanbod baart ons wel zorgen. De enige oplossing voor de woningnood is namelijk het vergroten van het aanbod. In het eerste kwartaal kwam er zoals gezegd minder nieuwbouw in de verkoop en het Economisch Instituut voor de Bouw verwacht daarnaast ten gevolge van de coronacrisis de komende twee jaar nog eens 20% terugval van nieuwbouw van woningen. De krapte op de woningmarkt zal daarom voorlopig nog wel aanhouden.”

AEX boven de 500 punten

De Amsterdamse beursindex opende voor het eerst in een maand boven de 500 punten. De beurs reageert goed op de de maatregelen van banken en overheden. Ook lijkt dit een reactie of de afvlakkende besmettingen in zwaar getroffen landen.

Elders in Europa openden de beurzen goed. In Milaan, Frankfurt, Parijs en Londen sloten de beurzen maandag al met een stijging en dinsdag openden ze alweer met een stijging.

Update Maandag 6 april

Update UWV vandaag 16:20

Inmiddels gaat het om meer dan 26.000 aanvragen van de NOW-regeling bij het UWV.

NOW-regeling gaat in – binnen drie uur 15.000 aanvragen

Vanaf vandaag is de NOW-regeling, de afkorting van de Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, van kracht. Het UWV had gerekend op tienduizenden aanvragen op de eerste dag van de regeling en dat lijkt uit te komen.

 • De nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de WW. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen;
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen;
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden;
 • De aanvraag op de nieuwe tegemoetkomingsregeling kan bij het UWV worden ingediend.

Lees ook: Nederlandse en Europese maatregelen Coronavirus en crisis

Duitse grens toch niet dicht, wel verscherping maatregelen

In Berlijn is besloten de grens met Nederland vooralsnog niet te sluiten. Wel geldt vanaf 10 april voor iedereen die meerdere dagen in het buitenland is geweest dat zij bij terugkeer in Duitsland 14 dagen in quarantaine moeten.

Voor vrachtwagenchauffeurs, goederentoevoer, forenzen en bij noodzaak gelden een uitzondering.

Deelstaten en grensregio’s mogen zelf de regels bepalen.

NN keert geen dividend uit – markten reageren goed

De Nationale Nederlanden groep, een verzekeraar en financiële dienstverlener, heeft laten weten voorlopig geen dividend uit te keren. Net als collega-verzekeraar ASR zegt NN de richtlijnen te volgen van De Nederlandsche Bank en EIOPA, de Europese verzekeringswaakhond. DNB en EIOPA hadden vrijdag opgeroepen geen dividend uit te keren en terugkoop programma’s stop te zetten om zo burgers en bedrijven beter bij te kunnen staan.

Vrijdag gingen de NN en andere verzekeraars hard onderuit op de beurzen na het advies van de DNB. Maandag bleken de maatregelen te werken en hadden de verzekeraars de grootste winsten geboekt.

Update Zondag 5 april

Duitsland sluit grotendeels grenzen met Nederland

Het RKI, het Duitse equivalent van het RIVM, heeft besloten Nederland toe te voegen aan de lijst van internationale risicogebieden. De lijst bestaat uit landen “waarvan mag worden aangenomen dat er een aanhoudende overdracht van mens op mens plaatsvindt” van het Coronavirus.

Kleine grensovergangen worden gesloten terwijl grote grensovergangen open zullen blijven. Bij grensovergangen die nog wel open zijn zullen echter strenge postcontroles worden uitgevoerd.

Het besluit heeft grote gevolgen voor bedrijven die zich op de grens bevinden eveneens bedrijven die samenwerken met Duitse evenknieën. Ook kan het een invloed hebben op de toevoer van materialen uit Duitsland.

Update Zaterdag 4 april

Koers RWE met 30 procent gedaald

De koers van RWE, een hernieuwbare energieproducent, is in maart met 30 procent gedaald. Dat terwijl de koers van fossiele brandstof producent Uniper de helft minder daalde in dezelfde periode. De prijs van CO2 is gedaald naar ongeveer 16 euro terwijl deze naar verwachting in de zomer rond de 30 euro zou zijn. De lage prijs maakt kolen aantrekkelijker dan gas. 

De forse daling is een gevolg van de mondiale ‘lockdowns’ in een poging om het nieuwe Coronavirus in te dammen. Wereldwijd reageerden de beurzen met dalingen als een reactie op de Coronacrisis. Onlangs schetste het CPB vier scenarios voor de Nederlandse economie. De rode draad: een recessie is onvermijdelijk. 

Lees ook: Crisis vraagt om creativiteit

Gelderland versnelt bouw 45.000 woningen

Gelderland wil de woningnood doen terugdringen door de bouw van 45.000 woningen te versnellen. De woningen moeten in vijf jaar tijd op 50 versnellingslocaties gebouwd worden. Het gaat om 9.500 betaalbare woningen en 2.000 flexwoningen op 25 locaties. De provincie zet hiervoor 30 miljoen euro in.

Gedeputeerde Peter Kerris liet op de site van de provincie weten: “We leven in een onrustige tijd met veel onzekerheid. Dan is het belangrijk dat je een fatsoenlijk dak boven je hoofd hebt. Met het Actieplan Wonen geven we Gelderlanders weer een kans op een woning die bij ze past.”

Update Vrijdag 3 april

Alliander hervat werkzaamheden

Alliander gaat de werkzaamheden ‘achter de voordeur’ hervatten. Aanvankelijk had het bedrijf deze opgeschort vanwege het Coronavirus. Door dat besluit terug te draaien kunnen installateurs en servicebedrijven weer werk in woningen uitvoeren. Op de site van de netbeheerder laten zij weten: “Wij hervatten de werkzaamheden. Want zonder energie staat alles stil. Wij houden elkaar vanzelfsprekend strikt aan de voorgeschreven hygiëne maatregelen zoals beschreven in het protocol  ‘Samen veilig doorwerken’.”

Friese bouwer bedenkt Coronahelm

In Friesland heeft Wibo Douma, projectleider en personeelsfunctionaris bij Dijkstra Draisma, een helm ontworpen die de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen gaat. “We willen een signaal afgeven aan onze werkgevers dat we aan hun welzijn denken. We moeten op allerlei manieren proberen toch door te gaan. Niemand heeft er baat bij als we naar huis gaan,” aldus Douma.

Derde crisis in de bouw in 12 jaar tijd

Er dreigt voor de derde keer in 12 jaar een crisis aan te komen voor de bouw. Investeringen komen sterk onder druk te staan door een recessie. Volgens een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw zal een dergelijke crisis twee jaar duren en het bouwvolume met 15 procent dalen, waarbij er 40.000 banen verloren gaan.

Zelfs als de economie weer gaat groeien, wordt in de bouw nog een nasleep van de crisis gevoeld. Historisch is er een duidelijke relatie tussen de ontwikkelingen van het BBP en het bouwvolume.

Bekijk hier het rapport.

Update Donderdag 2 april

MKB-Nederland: lening onnodig duur

MKB-Nederland zegt blij te zijn met het noodpakket van de overheid voor MKB’ers maar vindt de rente over de leningen bij de banken te hoog, zo liet voorzitter Jacco Vonhof aan NRC weten. Het gaat hier om de verruimde garantielening voor bedrijven die door de Coronacrisis in geldnood komen. Zo zouden een aantal MKB’ers percentages van acht of negen procent zijn tegengekomen. Vonhof voegde daaraan toe dat de leningen op die manier onnodig duur zijn.

Update Woensdag 1 april

BAM trekt dividend in

Bouwbedrijf BAM heeft aandeelhouders laten weten geen dividend uit te keren. In plaats daarvan wil het concern dat geld steken in de financiële reserves. Het bouwconcern had in eerste instantie een dividend van 0.02 per aandeel voorgesteld. Daarnaast gaan ze de kosten zo veel mogelijk terugdringen, niet-noodzakelijke kosten worden voorlopig uitgesteld.

Helpdesk Corona Bouw en Techniek

Techniek Nederland heeft een Corona helpdesk opgezet met, onder andere, de vakbonden, Aedes, OnderhoudNL en Bouwend Nederland. De helpdesk is bedoeld om vragen omtrent veilig werken tijdens de Coronacrisis te beantwoorden.

Deskundigen van Arbo Techniek en Volandis helpen om antwoord te geven op de vragen.

Update Maandag 30 maart

Protocol ‘samen veilig doorwerken’ van kracht

Vanaf vandaag is het protocol ‘samen veilig doorwerken’ van Techniek Nederland en overige brancheorganisaties uit andere sectoren en de Ministers van Economische Zaken en van Milieu en Wonen van kracht gegaan. De richtlijnen van het RIVM vormen de basis voor het protocol.

Download protocol (pdf)

Update Zondag 29 maart

Uitbreiding regeling voor ondernemers

De TOG-regeling, de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19, is uitgebreid naar sectoren in de non-food-sector. Dit maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zaterdag bekend.

De regeling is bedoeld voor ondernemingen die direct getroffen worden door kabinetsmaatregelen in de bestrijding van het Coronavirus. Via de TOGS-regeling kunnen ondernemers eenmalig een tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen, bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand.

Voor doorlopende lasten, zoals personeelskosten, heeft het kabinet andere regelingen ingesteld. De uitbreiding van de TOGS-regeling gaat maandag 30 maart in.

Webinar samen veilig doorwerken

Techniek Nederland houdt dinsdag 31 maart een webinar over samen veilig doorwerken tijdens de Coronacrisis. De webinar zal gaan over het protocol dat de ondernemersvereniging samen met Bouwend Nederland heeft opgesteld. Johan Timmerman, arbeidsepidemioloog bij Volandis, en Theo-Jan Heesen, arbeidshygiënist bij Arbo Techniek, komen aan het woord en zijn er om vragen te beantwoorden.

De webinar zal dinsdag van 15.00 tot 16.00 plaatsvinden, inschrijven kan via deze link.

Update Zaterdag 28 maart

Techniek Nederland komt met protocol

Techniek Nederland heeft in samenwerking met andere brancheorganisaties in de bouw en techniek een protocol vastgesteld zodat installateurs ‘Samen veilig doorwerken’ gedurende de Coronacrisis. De richtlijnen van het RIVM vormen de basis voor het protocol.

Download protocol (pdf)

Recessie onvermijdelijk, doorwerken is nodig

Het Centraal Planbureau kwam gisteren met vier scenario’s voor de Nederlandse economie. De rode draad: een recessie is onvermijdelijk. Het goede nieuws is dat het werk voorlopig doorgaat. De overheid heeft toegezegd overheidsaanbestedingen door te laten lopen en dankzij het protocol van verschillende brancheorganisaties kan het werk voorlopig doorgaan – ook tijdens een pandemie.

De crisis vraagt om creativiteit, deze crisis in het bijzonder: doorwerken maar volgens de richtlijnen van het RIVM. Deerns kwam met een service op afstand om ziekenhuizen te helpen de IC-capaciteit uit te breiden. Installateurs zijn nodig voor de volksgezondheid of het gaat om IC-capaciteit uitbreiden, zorgen dat mensen niet in de kou zitten of het bestrijden van virus verspreiding door klimaatinstallatie.

Update Vrijdag 27 maart

Klimaatdoelen 1 april uitgesteld

Het kabinet stelt de plannen om de CO2-uitstoot te verminderen voorlopig uit vanwege de uitbraak van het Coronavirus. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) liet vrijdag weten dat het kabinet het nu te druk heeft met andere dingen.

De Tweede Kamer had van het kabinet geëist voor 1 april met nieuwe plannen te komen voor het Urgenda-vonnis, deze eist van de overheid dat zij uiterlijk dit jaar de CO2-uitstoot met 25 procent verminderen ten opzichte van 1990.

Het uitstellen van de plannen voor het Urgenda-vonnis heeft geen invloed op andere regelgeving om de klimaatdoelen te behalen, zoals de BENG, die in 2021 ingaat.

De minister-president heeft vrijdag een oproep gedaan voor iedereen om ook in het weekend zo veel mogelijk thuis te blijven. Ook zei hij dat er “echt een verschil is voor en na het weekend” en sprak daarvoor zijn waardering uit.

Minister-president: ook in het weekend zo veel mogelijk thuis blijven

Dag van de Bouw 2020 geannuleerd

De 15e editie zou dit jaar op 20 juni plaatsvinden. Omdat het onduidelijk is of maatregelen om het Coronavirus in te dammen dan nog van kracht zullen zijn, heeft de organisatie besloten het dit jaar niet door te laten gaan. De organisatie, bestaande onder andere uit Techniek Nederland, zegt de sector op een ander moment te vieren.

Update Donderdag 26 maart

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’

Techniek Nederland verwacht binnen een week het protocol voor veilig doorwerken tijdens de Coronacrisis te presenteren. Nu wordt het nog getoetst door het RIVM en SZW.

Economie in recessie

De Nederlandse economie gaat onderuit. Dat blijkt uit cijfers die donderdag zijn gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB). Hoe groot de schade zal zijn is onduidelijk maar het CPB verwacht een krimp tussen 1,2 en 7,7 procent. In het donkerste scenario zet de krimp voort in 2021 maar in het lichtste scenario veert de economie in het derde kwartaal van dit jaar alweer op. Het CPB schetste in totaal vier scenarios voor de Coronacrisis. Daaruit blijkt dat een recessie onvermijdelijk is.

Verschillende ondernemersverenigingen en brancheorganisaties zitten al in overleg met de overheid om steun te krijgen voor hun respectievelijke sectoren. Zo ook Techniek Nederland. Samen met Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, en met Ministers Knops en Van Veldhoven is er, onder andere afgesproken, dat overheidsaanbestedingen blijven doorlopen.

Update Maandag 23 maart

Cruciale beroepen: service monteurs

Service monteurs zijn toegevoegd aan de lijst van cruciale beroepen. Cruciale beroepen zijn beroepen die nodig zijn om Nederland draaiende te houden gedurende de Coronacrisis. Het belangrijkste doel hiervan is dat ouders die werkzaam zijn in deze sectoren alsnog een beroep kunnen doen op kinderopvang.

Overleg ministeries

Doekle Terpstra, Techniek Nederland, en Maxime Verhagen, Bouwend Nederland, hebben overlegd met Ministers Knops en Van Veldhoven over veilig aan het werk blijven tijdens de Coronacrisis.

 • Er komt een protocol zodat werknemers, bedrijven en opdrachtgevers weten waar ze aan toe zijn;
 • Er wordt geïnvesteerd in de toekomst zodat beide sectoren weer op volle kracht door kunnen zodra de huidige crisis dat toestaat;
 • Overheidsaanbestedingen blijven doorlopen.

Enquête Techniek Nederland

Techniek Nederland heeft de resultaten van een reeds afgenomen enquête over de Coronacrisis gepubliceerd.

 • 62% van respondenten zegt binnen twee weken werktijdverkorting aan te moeten vragen;
 • Één op de drie verwacht dat de omzet over maart en april minimaal een derde lager zal zijn ten op zichte van 2019;
 • 20% verwacht dat werktijdverkorting nodig zal zijn voor meer dan de helft van de werknemers;
 • 90% zei dat de verslechtering wordt veroorzaakt doordat zij geen werkzaamheden meer bij klanten mogen of kunnen uitvoeren;
 • 40% zegt gebruik te gaan maken van het uitstel van de belastingdienst.

Bron: Techniek Nederland

Update Vrijdag 20 maart

Techniek Nederland: “Technische dienstverlening van vitaal belang”

Techniek Nederland vindt dat installateurs en technisch dienstverleners op de lijst van vitale beroepen moeten komen te staan. Zo zouden medewerkers binnen deze sectoren een beroep kunnen doen op noodopvang voor hun kinderen.

De ondernemersvereniging is hierover in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Bedrijven

Lomans

 • Per project wordt nagegaan wat de risico’s zijn;
 • Overleg zo veel mogelijk over de telefoon.

Update Donderdag 19 maart

Banken geven bedrijven ruimte voor aflossing

Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn krijgen een half jaar langer de tijd om hun bestaande leningen af te lossen. Dit heeft NVB, de bankenkoepel waaronder ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos vallen, donderdag bekend gemaakt. 

De regeling geldt voor ondernemingen in alle sectoren en tot een financiering van 2,5 miljoen euro.

Europees beleid

 • De Europese commissie heeft maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen;
 • De Europese Centrale Bank neemt noodmaatregelen om de Europese economie op gang te houden

Maatregelen kabinet voor de economie

 • Werktijdverkorting: overheid neemt 90 procent van het salaris over;
 • Bedrijven hoeven de komende drie maanden nog geen belasting te betalen;

Werktijdverkorting

Het kabinet neemt maatregelen om de economie zoveel mogelijk draaiende te houden. Zo kunnen bedrijven die in gevaar dreigen te komen een beroep doen op werktijdverkorting. De overheid neemt tot maximaal 75 procent van het salaris van thuiszittende werknemers over, dit is verhoogd naar negentig procent.

 

Update woensdag 18 maart

Bedrijven

Homij

 • Werken thuis wanneer dat mogelijk is;
 • Werknemers volgen maatregelen van opdrachtgevers op.

Hoppenbrouwers

 • Volgen richtlijnen van het RIVM op;
 • Zieke werknemers blijven thuis.

Warmtebouw

 • Volgen richtlijnen van het RIVM op;
 • Zijn bereikbaar voor storingen en calamiteiten;
 • Per project wordt nagegaan wat de risico’s zijn.

Wat de maatregelen betekenen voor installateurs

De komende tijd moeten ook installateurs zo veel mogelijk thuis blijven. Voor velen vervelend omdat het geen werk is, dat vanuit huis gedaan kan worden. En toch is het belangrijk. Door thuis te blijven, zal het aantal besmettingen met het Coronavirus minder snel oplopen waardoor er minder druk komt te staan op de zorg. 

Invloed op de economie voor de installatiesector

Het onderhoud van technische installaties wordt uitgesteld door bedrijven, overheden en zorginstellingen uit angst voor verspreiding van het Coronavirus. Service en onderhoud wordt alleen nog toegestaan als het direct nodig is voor het primaire bedrijfsproces. 

De huidige crisissituatie is niet meegenomen in forecasts voor de komende jaren maar wel werd er voorspeld dat de economie iets bij zou trekken. Ook de woningbouw zou naar verwachting krimpen als een reactie op nieuwe wet- en regelgeving rondom stikstof en PFAS. Veelal was het sentiment dat de installatiesector hier weinig van zou merken. Service en onderhoud is nog altijd nodig en net als de verduurzaming, laat de vergrijzing niet op zich wachten. In alle gevallen is installatietechniek een onmisbaar onderdeel hiervan.

Evenementen

 • Building Holland 2020 zou plaatsvinden op 24, 25 en 26 maart in RAI, Amsterdam. Dit wordt verplaatst naar de laatste week van oktober vanwege het coronavirus.
 • Open dag Duurzame Energie Installatie Warmtebedrijf Ede afgelast. De open dag zou op 21 maart plaatsvinden. Het bedrijf hoopt het evenement op een later moment opnieuw te organiseren.
 • Bewust Veilig dag 2020 zal in een andere vorm plaatsvinden. Het bezoek van, onder andere, Techniek Nederland in Amsterdam zal niet langer doorgaan. De organisatie van de bewuste dag roept bedrijven op het advies van het RIVM op te volgen. Sommige deelnemers hebben aangegeven digitaal alsnog stil te staan bij het belang van veilig werken binnen de installatietechniek.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn