Techniek Nederland vindt dat installateurs en technisch dienstverleners op de lijst van vitale beroepen moeten staan. Dat is belangrijk, omdat onze medewerkers daardoor indien nodig een beroep kunnen doen op de noodopvang voor hun kinderen.

Onmisbaar

De gezondheidszorg, energievoorziening, telecommunicatie, afvalwaterbehandeling en vitale infrastructuur zijn in deze moeilijke tijd van levensbelang. Om daarin de primaire processen te garanderen, zijn onze leden onmisbaar. Tegelijkertijd is het van vitaal belang dat in woningen en andere gebouwen gas, water en elektra beschikbaar blijven. Ook daarvoor zijn technische dienstverleners noodzakelijk. De technische detailhandel tenslotte, hoort óók op de lijst thuis, omdat zij de ict-voorzieningen garanderen die het mogelijk maken om (massaal!) thuis te werken.

Overleg met het ministerie

Over dit onderwerp voeren wij op dit moment intensief overleg met de top van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Zodra we informatie hebben die voor u en uw medewerkers relevant is, leest u het in deze dagelijkse corona-update.