Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Coronavirus

De economie onder Corona voor installateurs: het betere nieuws

31-03-2020, 11:59
De economie onder Corona voor installateurs: het betere nieuws
Photo by Simone Viani on Unsplash
  • Dankzij Techniek Nederland, Bouwend Nederland en een handjevol ministers kunnen installateurs zo veel mogelijk aan het werk blijven;
  • Installateurs hebben veelal een goed 2019 gehad en waarschijnlijk daarom een buffer opgebouwd;
  • Het is nog geen recessie bij installateurs, het kan ook gaan om twee kwartalen een lagere omzet.

Want zonder installateurs geen:

  • uitbreiding van de noodzakelijke intensive care;
  • ict-voorzieningen, die het mogelijk maken vanuit huis te werken;
  • verduurzaming;
  • gezonde gebouwen.

 

Installateurs kunnen veelal aan het werk blijven dankzij Techniek Nederland, Bouwend Nederland en een handjevol ministers. Zij werkten samen om een protocol op te stellen op basis van de richtlijnen van het RIVM. Ook gaven de ministers aan overheidsaanbestedingen van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf door te laten lopen. Techniek Nederland liet weten in overleg te zijn met andere grote opdrachtgevers.

 

Installateurs hebben overwegend een goed 2019 gehad en hebben een goede buffer op kunnen bouwen. Ook al dalen de inkomsten één of twee kwartalen, dat hoeft nog geen faillissement te betekenen. 

 

Dan is het zo dat installateurs nodig zijn en blijven. Er zijn de servicecontracten die door lopen. Dan is er een grimmige maar wel een reële groei in de utiliteitsbouw: de intensive care loopt over door COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het Coronavirus, en er moeten snel ruimtes worden omgebouwd tot extra IC-capaciteit. Minder grimmig, maar wel noodzakelijk in de komende maanden: technische detailhandel. Zij garanderen de ict-voorziening die het massaal op afstand werken en social distancing mogelijk maken.

 

Een blik op de toekomst en er zijn nóg twee opgaven waarbij installateurs noodzakelijk zijn. De is de verduurzamingsslag, natuurlijk. Als tweede het garanderen van gezonde gebouwen. De verduurzamingsslag was er voor de uitbraak van het Coronavirus en die zal er daarna ook zijn. Want waar dit virus een directe existentiële dreiging vormt, doet de opwarming van de aarde dit ook, alleen over een langere periode. Dit is een enorme opgave en al zou deze iets geremd worden door de huidige crisis, het levert vooralsnog genoeg werk op. De klimaatdoelen voor 2030 en 2050 staan en een groot deel van het land moet nog omgevormd worden tot aardgasvrij en CO2-neutraal.

 

Tenslotte, de gezonde gebouwen. De huidige crisis heeft de noodzaak voor gezonde gebouwen duidelijk gemaakt. Gebouwen die goed geventileerd worden kunnen helpen tegen verdere verspreiding van virussen. Slimme installaties of aanpassingen op installaties zijn al honderden jaren een wapen in de strijd tegen epi- en pandemieën. Nederland heeft een slechte luchtkwaliteit door vervuiling en CO2 uitstoot – we zijn er namelijk nog niet vanaf – wat de noodzaak van klimaatinstallaties nog meer benadrukt. 

Meer over deze onderwerpen

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Vaktechnisch

Informatie voor professional en bedrijf op het snijvlak van vakinhoudelijkheid en actualiteit.