Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Coronavirus

De economie onder Corona voor installateurs: de hulpmiddelen

02-04-2020, 17:08
De economie onder Corona voor installateurs: de hulpmiddelen
Photo by Matthew Waring on Unsplash

In het kort

 • Techniek Nederland en collega-organisaties zorgen ervoor dat het werk zo veel mogelijk door kan gaan en indien dit niet zo is, bedrijven bijval krijgen van de overheid;
 • Zeven banken die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken staan MKB’ers bij door aflossingen een half jaar uit te stellen;
 • Rijksoverheid hebben maatregelen genomen om bedrijven en zzp-ers zo veel mogelijk financieel te steunen gedurende de crisis. Bijvoorbeeld de NOW-regeling en aanhouden van overheidsaanbestedingen;
 • De Europese Centrale Bank kocht voor 750 miljard euro extra aan staats- en bedrijfsobligaties op. Dit is een noodmaatregel die bedoeld is om de Europese economie te ondersteunen en een Eurocrisis te voorkomen;
 • De lidstaten van de EU zijn in gesprek over hoe ze consequenties van de Coronacrisis zo klein mogelijk te houden.

De hulpmiddelen in dit artikel zijn instanties, organisaties en verenigingen. Sommige komen direct op voor installateurs en ondernemers. Andere gaan over de Nederlandse of zelfs de Europese economie. Het werkt volgens een top-down principe: door de Europese economie stabiel te houden, blijft de Nederlandse economie dat ook. Als de binnenlandse economie crisisbestendig is, kunnen Nederlandse banken bedrijven en ondernemers bij blijven staan en kan de overheid hen blijven steunen. Voorbeelden hiervan zijn uitstel van aflossingen en noodhulp voor ondernemers.

Techniek Nederland

De ondernemersvereniging werkt nauw samen met vakbonden en brancheorganisaties om te zorgen dat installateurs aan het werk kunnen blijven, financiële bijval krijgen en, indien nodig, mee worden genomen in de maatregelen van het kabinet voor het bestrijden van het Coronavirus. Samen met, onder andere, Bouwend Nederland gingen zij in overleg met het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Milieu en Wonen om ervoor te zorgen dat de bouw zo veel mogelijk door kan gaan. Toen is besloten dat overheidsaanbestedingen van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf door blijven lopen en is er een protocol opgesteld zodat installateurs veilig door kunnen werken.

Protocol

Sinds het protocol van kracht is, is er een webinar gehouden om deze verder op te helderen aan belanghebbenden. Techniek Nederland schakelde hierbij hulp in van arbo specialisten om vragen te kunnen beantwoorden.

Brancheorganisaties

De brancheorganisaties hebben veel contact met lokale overheden en ministeries. Zij komen op voor bedrijven en vakmensen binnen de branche. Ze spelen een tussenpersoon en pleitbezorger voor de belangen van installateurs.

De Nederlandse Vereniging van Banken

Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn krijgen een half jaar langer de tijd om hun bestaande leningen af te lossen. Dit heeft NVB, de bankenkoepel waaronder ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos vallen, donderdag bekend gemaakt. De regeling geldt voor ondernemingen in alle sectoren en tot een financiering van 2,5 miljoen euro.

Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft een aantal maatregelen genomen om bedrijven, ZZP’ers en werknemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis:

 • Als eerste de NOW-regeling, de vervanger van de werktijdverkorting. Dat is een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de WW. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. De aanvraag op de nieuwe tegemoetkomingsregeling kan bij het UWV worden ingediend. Zie de voorwaarden om in aanmerking te komen: https://bit.ly/2UjCwIn
 • Het is ook mogelijk een bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Na ontvangst stopt de belastingdienst de invorderingsmaatregel. Individuele beoordeling van het verzoek vindt op een later tijdstip plaats. De gebruikelijke eisen voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Maar de verklaring van een “derde deskundige” hoeft niet direct te worden ingediend bij het aanvragen van uitstel, daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.
 • Dan is de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4 naar 0,01 procent verlaagd. Het tarief van de belastingrente wordt voor alle belastingen tijdelijk verlaagd naar 0,01 procent. Ondernemers die een lagere winst verwachten maar die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 al hebben ontvangen kunnen deze aanpassen.

De ECB

De Europese Centrale Bank kocht voor 750 miljard euro extra aan staats- en bedrijfsobligaties . Dit is een noodmaatregel die is bedoeld om de Europese economie te ondersteunen en een Eurocrisis te voorkomen. De vorige Eurocrisis werd veroorzaakt door de kredietcrisis welke leidde tot een financiële crisis en het faillissement van Griekenland. De vorige crisis was een mokerslag voor de bouwsector en heeft veel bedrijven in de bouwnijverheid niet doen overleven, ook veel installateurs.

Het Centraal Planbureau bracht onlangs vier toekomstscenario’s uit voor de Nederlandse economie. De boodschap was: een recessie is inmiddels onvermijdelijk. Maar een recessie is iets anders dan een complete Eurocrisis. Bij een recessie gaat het om minimaal twee achtereenvolgende  kwartalen waarin de economie krimpt. Dit kan natuurlijk langer aanhouden. Maar vaak gaat het bij de meeste bedrijven dan ook om een krimp in de winst. Bij een Eurocrisis betekent het dat een aantal banken dreigen om te vallen. In dit geval is daar geen sprake van en zijn de banken dus juist een steunpilaar. Zij stellen aflossingen uit en maken geld vrij voor MKB’ers.

EU en de lidstaten binnen de EU

De lidstaten binnen de EU zitten in overleg hoe het beste geld, expertise en, in dit geval, medische voorzieningen te verdelen over de lidstaten. Zo heeft gezegd Duitsland een aantal IC-bedden naar Nederlanders zullen gaan. De EU heeft vijf hulpmiddelen tot haar beschikking om de gezondheid van Europese burgers te waarborgen en de economische uitval van de pandemie tot een minimum te houden.

De kaders van hulpverlening vanuit de EU en de individuele rol van de lidstaten:

 1. De eerste is het waarborgen van de solidariteit van de Europese interne markt, waar Nederland een onderdeel van is. Hierbij ondersteunt de Commissie bijvoorbeeld vliegmaatschappijen door Europese wetten te handhaven of, waar nodig, tijdelijk aan te passen. Misschien het belangrijkste onder dit kopje is het aanschaffen en verdelen van medische spullen datt de Europese Commissie wordt ondernomen voor alle lidstaten. Het is nog altijd belangrijk dat overheden dit zelf op nationaal niveau doen, maar de EU probeert te ondersteunen waar mogelijk
 2. Het tweede hulpmiddel zijn het Europese budget en de Europese Investeringsbank. Daar wordt vanuit de EU geld vrijgemaakt om MKB’ers te steunen. Zo hoopt de Commissie 100.000 midden- en kleinbedrijven bij te staan. Ook is er uitstel van betaling mogelijk gemaakt.
 3. Ten derde maakt de Commissie het makkelijker om geld vrij te krijgen om lidstaten bij te staan. Dit geld komt uit het Europese budget en is bedoeld om burgers en MKB’ers bij te staan.
 4. Het vierde EU-kader stelt nationale regeringen in staat om, waar nodig, in de vorm van staatsgaranties ondersteuning te bieden aan banken, als zij zelf moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van liquiditeit – wat momenteel niet het geval is.

Ten slotte houdt de Commissie rekening met de noodzaak van uitzonderlijke uitgaven om het Coronavirus tegen te gaan. Hiervoor houdt de Commissie rekening met de naleving van de EU-begrotingsregels. Als laatste houdt de Commissie rekening met de fiscale aanpassingen die lidstaten zullen ondergaan in een tijd van crisis, bijvoorbeeld negatieve groei.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Vaktechnisch

Informatie voor professional en bedrijf op het snijvlak van vakinhoudelijkheid en actualiteit.