Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Coronavirus

Legionellapreventie tijdens de Coronacrisis

Bron: www.warmtebouw.nl 06-04-2020, 13:00
Legionellapreventie tijdens de Coronacrisis
Photo by Imani on Unsplash

​Als er in gebouwen (bijna) geen personen zijn en het drinkwater daarom bijna niet wordt gebruikt, zal het water in de installatie stil komen te staan. Door stilstand van het water in de leidingen zal de kwaliteit van het drinkwater snel verslechteren.

In bepaalde omstandigheden, met name een hoge omgevingstemperatuur, kunnen Legionellabacteriën zich snel ontwikkelen en kunnen zich besmettingshaarden ontwikkeld hebben die achteraf lastig te bestrijden zijn. De uitvoer van een chemische desinfectie is kostbaar terwijl de mensen er hinder van kunnen ondervinden.

Wekelijks spoelen

Het is daarom van groot belang om preventief te werk te gaan. Dit houdt in dat, zoals in situaties met normale bezetting, alle tappunten die niet worden gebruikt wekelijks gespoeld moeten worden. 

In een gebouw met extreem lage bezetting of geen bezetting komt hier nog een belangrijk punt bij: het liefst dat de hoofdleidingen dagelijks doorstroomd blijven, om groei van de legionellabacteriën tegen te gaan. 

​Belangrijk is dat alle tappunten wekelijks 2 minuten gespoeld worden (warm en koud water). Koppel indien mogelijk koffieautomaten, vaatwassers en dergelijke ook hiervoor af en spoel ook deze tappunten.

Daarnaast is het aan te bevelen om indien mogelijk verwarmingsinstallaties uit te zetten of zo laag mogelijk in te stellen, zodat de omgevingstemperaturen in schachten, verlaagde plafonds, op gangen en kamers laag blijven. Hierdoor wordt de kans op groei van legionellabacteriën drastisch verlaagd.

Als de situatie het toelaat kan ook het warmwatercirculatiesysteem (circulatiepomp) tijdelijk worden uitgeschakeld. De warmwaterbereiding (boilers, voorraadvaten) dient natuurlijk wel op temperatuur te blijven. De circulatiepomp moet minimaal wekelijks tijdens het spoelen van tappunten weer worden aangezet, zodat een thermische desinfectie van het warmwaterleidingnet wordt gerealiseerd. Tevens wordt er op deze manier energie bespaard en vindt er minder opwarming van de omgeving plaats.

Kortom: 

  • alle niet gebruikte tappunten minimaal wekelijks te spoelen, koud en warm water (2 minuten);
  • indien mogelijk de temperatuur van verwarmingsinstallaties in ongebruikte delen te verlagen, of zet deze uit;
  • ​indien mogelijk de circulatiepomp van het warmwatercirculatiesysteem uit te zetten.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Warmtebouw Utrecht B.V.

Warmtebouw is een van de meest vooraanstaande installatiebedrijven van Nederland. Sinds de oprichting in 1970 hebben we vele mooie projecten uitgevoerd voor een steeds grotere groep klanten. Klanten die afkomstig zijn uit vele verschillende bedrijfstakken. Wij kunnen daarom dankzij deze…