De bepaling dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt kan tot onbedoelde effecten leiden.

Dat geldt in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld voor bedrijven die ook voor de zorg werkzaamheden uitvoeren). Daarnaast kan door verhoogd ziekteverzuim overwerk eerder aan de orde zijn. En een parttime medewerker die extra uren draait, maakt bijvoorbeeld ook overuren.

Om die reden is besloten deze regeling aan te passen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.