Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Brancheorganisaties

Mogelijk tóch NOW-regeling werkmaatschappijen

Bron: www.technieknederland.nl 16-04-2020, 08:00
Mogelijk tóch NOW-regeling werkmaatschappijen
Photo by Tyler Franta on Unsplash
Na een intensieve lobby van Techniek Nederland is de kans groot dat werkmaatschappijen straks alsnog een beroep kunnen doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Dat bleek vandaag in een overleg in de Tweede Kamer met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Minister zoekt oplossingen

In het overleg beloofde de minister oplossingen te zoeken voor de problematiek rondom de werkmaatschappijen. Nu komt het namelijk voor dat werkmaatschappijen niet in aanmerking komen voor de NOW -die tot 90 procent van de loonkosten kan vergoeden-  omdat de omzetdaling voor het gehele concern per saldo niet groter is dan 20 procent. Ondertussen ligt er wel een werkmaatschappij stil of heeft die te maken met veel omzetverlies.

Onnodig ontslag voorkomen

Techniek Nederland waarschuwde eerder al voor onnodige ontslagen wanneer de NOW niet wordt aangepast. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Ook afzonderlijke bedrijfsonderdelen kunnen te kampen hebben met zware omzetverliezen. Wanneer zij als bedrijfsonderdeel geen aanspraak kunnen maken op werktijdverkorting moeten bedrijven straks mensen ontslaan terwijl dat niet nodig is. Dat is het laatste waar we nu op zitten te wachten.

Donderdag duidelijkheid

Een motie die oproept om de NOW-regeling ook van toepassing te verklaren op afzonderlijke  bedrijfsonderdelen staat donderdag al op de agenda van de Tweede Kamer. Naar verwachting zal de motie worden aangenomen.

Meer over deze onderwerpen

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…