Installateurs en technisch dienstverleners mogen het Rijksvastgoedbedrijf voortaan sneller een rekening sturen dan volgens het contract is toegestaan. Die toezegging is het resultaat van overleg met Techniek Nederland. De versoepeling geldt voor (deels) uitgevoerd onderhoudswerk. De nieuwe regeling gaat onmiddellijk in.

Liquiditeitsproblemen voorkomen

Voorzitter Doekle Terpstra is blij met de handreiking van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB): ‘Als ondernemers eerder kunnen factureren, voorkomen we onnodige liquiditeitsproblemen. Wij doen er alles aan om de economische activiteit veilig en verantwoord op gang te houden. Het RVB helpt ons op deze manier met zo min mogelijk schade door de crisis te komen.’

Niet ieder kwartaal factureren, maar iedere maand

De nieuwe regeling van het RVB is vooral een uitkomst voor installateurs die volgens het contract pas na afloop van een kwartaal mogen factureren. Ook deze bedrijven hebben vaak te maken met (andere) opdrachtgevers die werkzaamheden annuleren of uitstellen. Dan maakt het veel verschil als ze het werk dat wél doorgaat, snel in rekening mogen brengen. Het RVB geeft deze bedrijven nu de mogelijkheid om in maandelijkse (deel)termijnen te factureren. Daarvoor is wel een wijziging van het contract nodig.

 Voorwaarden

Het RVB hanteert de volgende voorwaarden voor snellere facturering:

  • De tijdelijke versoepeling van de contracteisen moet schriftelijk worden vastgelegd tussen RVB en opdrachtnemer.
  • Uitsluitend werk dat is uitgevoerd, wordt betaald.
  • Betaling vindt achteraf plaats.
  • Er mag geen sprake zijn van voorfinanciering of verlening van voorschotten.

Meer informatie

Wilt u van de regeling gebruik maken? Meld dit dan bij uw gebruikelijke contactpersoon (contractmanager, objectmanager, of contractbeheerder). Door de huidige omstandigheden kan een reactie van het Rijksvastgoedbedrijf langer op zich laat wachten dan gebruikelijk. In dat geval kunt u het vragenformulier COVID-19 (corona) invullen.