Ook werkmaatschappijen kunnen een beroep doen op de NOW-regeling. Een afzonderlijk bedrijfsonderdeel dat meer dan 20% van zijn omzet kwijtraakt, kan werktijdverkorting aanvragen voor zijn werknemers, óók als het concern als geheel minder omzetverlies lijdt. De details van de regeling zijn nu bekend.

Strikte voorwaarden

Het kabinet stelt een aantal strikte voorwaarden aan de regeling. Werkmaatschappijen die in aanmerking willen komen voor de NOW-regeling moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • De werkmaatschappij en het concern keren over 2020 geen dividend of bonussen uit en kopen geen eigen aandelen tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
 • Werkmaatschappijen met 20 of meer werknemers maken een overeenkomst met de vakbonden over werkbehoud.
 • Werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers maken een overeenkomst met een vertegenwoordiging van werknemers.
 • Er is geen personeels-bv binnen het concern. (Concerns die wel een personeels-bv hebben, komen alleen voor de NOW-regeling in aanmerking als de omzetdaling op concernniveau minstens 20% is.)
 • De werkmaatschappij is een zelfstandige rechtspersoon.

Controles

In de aangepaste NOW-regeling zijn ook een aantal controlewaarborgen opgenomen.

 • De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de werkmaatschappij die subsidie aanvraagt, die deze werkzaamheden normaal gesproken zou uitvoeren.
 • Voeren werknemers van de werkmaatschappij activiteiten uit bij een andere werkmaatschappij, dan moet bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij worden verlaagd met de (theoretische) omzet die uit die activiteiten voortvloeit.
 • Het Transferpricing-systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast.
 • Mutatie van voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend.

De uitwerking van de controlewaarborgen vindt op korte termijn plaats.

Wijzigingen

Techniek Nederland dringt aan op de volgende wijzigingen in de regeling:

 • Ook business units en vestigingen (die nu niet onder de uitgebreide NOW-regeling vallen) zouden moeten worden gezien als werkmaatschappij.
 • Een raadpleging van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging zou voldoende moeten zijn voor het aanvragen van werktijdverkorting binnen de NOW-regeling.