De coronacrisis zet de beschikbaarheid van stages en leerbanen onder druk. Studenten in het vmbo en mbo, aankomende studenten, zij-instromers en herintreders hebben moeite om een plek te vinden waar ze werkervaring kunnen opdoen. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft een actieplan gemaakt om stages en leerbanen op het mbo te behouden. Het plan is ook bedoeld voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Slimme samenwerking tussen bedrijven en scholen

Het actieplan van SBB is erop gericht stages en leerbanen slim te organiseren. Daarnaast biedt het plan mogelijkheden voor innovatieve samenwerkingsvormen tussen het regionale bedrijfsleven en scholen. SBB wil onder meer praktijkplekken creëren bij leerbedrijven die niet alle werkprocessen uit een beroepsopleiding in de praktijk kunnen bieden, maar wel een deel. Het plan richt zich verder op de mogelijkheid om studenten een stageplaats te laten delen of studenten te laten switchen tussen een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL).

Financiële mogelijkheden

SBB ondersteunt erkende leerbedrijven ook op financieel gebied. De organisatie brengt bijvoorbeeld de NOW-regeling en de subsidieregeling Praktijkleren onder de aandacht. SBB vindt dat het budget voor de subsidieregeling Praktijkleren afhankelijk moet worden van het totale aantal BBL’ers. Zo’n regeling zou bedrijven stimuleren om leerbanen aan te bieden. Een gegarandeerd bedrag van 2.700 euro per BBL’er zou een goed begin zijn, vindt SBB.

Erkennen op afstand

In principe gaat de adviseur praktijkleren van SBB altijd bij een aspirant-leerbedrijf op bezoek. Hij of zij kan dan de veiligheid van de leeromgeving en de kwaliteit van de begeleiding beoordelen. Door de coronamaatregelen is zo’n bezoek niet altijd mogelijk. SBB gaat aspirant-leerbedrijven daarom in noodzakelijke gevallen erkennen zonder dat de adviseur praktijkleren het bedrijf heeft bezocht.