Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Ricco van Ramele, Oprichter
VT Talk

Nu is het moment om de kans te pakken en mee te gaan met de digitalisering

Ricco van Ramele, Oprichter AssetLog

Ricco van Ramele, oprichter van AssetLog, begint twintig jaar geleden in de techniek. Na enkele stappen te hebben gemaakt in zijn carrière heeft hij zich gespecialiseerd in vastgoedinspectie. Tijdens zijn dagelijks werk verbaasde hij zich over de slecht beschikbare informatie: documentatie, tekeningen, gegevens over apparatuur, alles was slecht te vinden. Als het er al was dan bleek het na veel zoeken iets in een logboek van iemand te staan of kwam er een onduidelijke excelsheet boven water. Elke keer was het format waarin zaken werden gedocumenteerd anders. Kortom: elke vorm van standaardisatie miste. “Er was geen beschikbare tooling en alles was gebaseerd op oude technieken. Binnen bedrijven was er geen gebruik van data. Voor alles was er een apart systeem en dat klopte niet bij elkaar,” vertelde Van Ramele onlangs aan Vaktechnisch. Het was voor van Ramele duidelijk dat dit beter kon.

Vijf jaar geleden richtte Van Ramele een eigen inspectiebureau, ProeXas, op. Met zijn ervaring is hij een app gaan ontwikkelen: AssetLog. Deze app beoogt de bovenstaande problemen uit de weg te ruimen: het brengt structuur in de verschillende vormen van informatie die van belang zijn bij het beheer van een gebouw en het zorgt ervoor dat die informatie direct toegankelijk is voor alle belanghebbenden. Inmiddels is het drie jaar gelden dat AssetLog werd gelanceerd. “De gebruikers zijn alle stakeholders van het gebouw. Dus beheerders en monteurs, maar dat kunnen ook schoonmakers of schilders zijn,” zegt Van Ramele. Om deze brede doelgroep te faciliteren is de software zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. “Je hoeft geen studies te doen om ons platform te gebruiken. Het is toegankelijk voor iedereen.”

Wat is AssetLog?

“AssetLog is een platform en een app waarmee gebouwen worden geïnventariseerd. Iedere ‘asset,’ dat kan een installatie zijn maar ook het schilderwerk, krijgt een eigen QR code. Door de QR code te scannen kan een gebruiker toegang krijgen tot ons platform waar alle informatie staat opgeslagen.”

“Het is belangrijk goede informatie te hebben. Zo kan er na worden gegaan of wettelijk verplichte taken verricht worden, er kan onderhoud gedaan worden en gelijk gelogd worden. Goede informatie is voor stakeholders in een gebouw belangrijk, zo kunnen ze aantonen compliant te zijn.”

“AssetLog is schaalbaar, dus het is geen grote investering vooraf. Je kan klein beginnen en wanneer nodig uitbreiden. Dat is wat ons onderscheid van BIM en Industry 4.0. Voor nieuwbouw is BIM-methodiek en domotica misschien interessant maar wij zijn overal inzetbaar. Een model, zoals ook met BIM wordt ontworpen, is een gestructureerde opslag en dat is AssetLog ook. Een BIM model dat wordt overgedragen aan het beheer moet ook onderhouden worden en dat wordt vaak niet opgepakt omdat de tools te complex zijn. Als het beheer stuk niet toegankelijker wordt, zal het geen toegevoegde waarde hebben.”

Ik denk dat de coronacrisis de groei van AssetLog zal versnellen. Alles moet op afstand en met onze tools kan dat.

Waarin onderscheidt AssetLog zich in de markt?

“Binnen 24 uur kan AssetLog operationeel zijn. Bij een gemiddeld kantoorpand zijn we een kleine week bezig met inventariseren. Alles krijgt een SmartTag met een QR code dus het is een oogopslag duidelijk wat we gelogd hebben. Aan het einde geven we alle documenten mee aan het beheer. Nu gaat dat anders. Beheer is nu de bottleneck – het is onduidelijk en onoverzichtelijk. In ons pakket kunnen wij alles valideren.”

“AssetLog is detaileerbaar. Een asset kan een heel gebouw zijn maar ook een schroefje in de deur. Wij zeggen zelf: ‘alles wat onderhoud nodig heeft kan je opslaan als asset.’ Het gaat om verlichting, kasten, installaties, schilderwerk – dat zijn allemaal assets. Het dak moet misschien om de 35 jaar vervangen worden maar ook dat kan je opslaan, net als het schoonmaken van de wc’s wat dagelijks moet gebeuren. Bij het toevoegen van een asset uit onze database worden direct een aantal onderhoudstaken, waaronder veel wettelijk verplichte taken, toegevoegd. Alles kan in de log geplaatst worden. Van nieuwbouw tot aan de sloop, de hele levensloop van een gebouw wordt vastgelegd. Het proces wordt versimpeld omdat alles integraal wordt vastgelegd. Werkbonnen en foto’s kunnen worden toegevoegd. Alles wordt beter stuurbaar dus je gaat vooruit op onderhoud en duurzaamheid.”

“AssetLog kan de marktstandaard worden voor het inventariseren van gebouwen. Dat willen we doen door AssetLog dynamisch te maken. Dat de installateur in zijn eigen systemen kan werken en dat de leveranciers via AssetLog hier ook inkijk op hebben. Ons pakket blijft simpel en toegankelijk en daardoor is het heel krachtig. We breiden uit door integraties aan te bieden. Zo gaan we ook een werkbonnen app aanbieden. Iemand anders maakt die app, wij hebben daar een koppeling naar toe en zo blijft iedereen bij zijn eigen expertise.”

Wat is er nodig om een digitaliseringsslag te maken?

“De sector is terughoudend en conservatief – installateurs en ook binnen vastgoed. Maar dat verandert. Digitalisering was eerst eng, maar nu moeten ze. Ik denk dat de coronacrisis het ook zal versnellen. Alles moet op afstand en met onze tools kan dat – alles is online beschikbaar. Dat is ook waar wij de grootste terughoudendheid zien. Er zijn veel zorgen over dataveiligheid. Daarom zorgen wij dat alles encrypted is, dat alles apart van elkaar wordt opgeslagen en gebruiken we meerdere servers. Ook al zou iemand de harde schijf meenemen waar de app op staat – je kan er niks mee.”

“Het is belangrijk dat alles blijft werken. Door encryptie, backups en voldoende redundantie, vakjargon voor overbodige informatieoverdracht, is dataverlies vrijwel onmogelijk. Stel je voor: het internet valt momenteel uit bij één van de servers. Om te zorgen dat alles blijft draaien heeft wordt er ieder kwartier een backup gemaakt. De backup wordt opgeslagen op twee verschillende plekken. Dat zijn twee servers – ieder op een ander continent. Dus in het ergste geval, als het internet bij die twee servers uit zou vallen op verschillende continenten, zou er een kwartier aan data verloren gaan. Onze data is veiliger opgeslagen dan data van een willekeurige laptop.”

“Uiteindelijk moeten mensen vertrouwen krijgen in technologie en dat is aan de grote tech bedrijven en corporates. Zij moeten de basis neer gaan zetten en de markt hiervan overtuigen. Dat geldt ook voor Nederlandse corporates en grote beheerders. Zij hebben grote budgetten waarmee ze pilots uit kunnen voeren. Zolang zij terughoudend zijn, blijft de rest dat ook. Nu is er een nieuwe generatie in opkomst en is het slechts een kwestie van tijd. Voor ons is het belangrijk om rustig door te gaan, zoals we dat nu ook doen. Dat is beter dan een grote aanpak. Wij laten zien dat het niet nodig is om altijd aanwezig te zijn. Bij ons begin je klein en groei je zo veel als je zelf wilt.”

Hoe ziet de digitale toekomst van de sector eruit?

“Internet of Things gaat gigantisch snel en 5G wordt krankzinnig. 5G is sneller en secuurder dan het huidige 4G netwerk waardoor het meer mogelijkheden biedt, bijvoorbeeld met IoT. IoT gaat veelal automatisering mogelijk maken. Wij maken nu een koppeling naar gebouwbeheersystemen. Als een asset stuk gaat, krijgen wij een melding in ons systeem. Op den duur kunnen wij uitval gaan voorspellen. Nog een stap verder en alles is geautomatiseerd dan gaan gebouwen zelf afspraken maken met monteurs. Door technologie als cryptocurrency, gedecentraliseerde digitale valuta op basis van Blockchain technologie, kunnen ook de financiële handelingen automatisch gaan. Een factuur wordt bepaald op basis van het systeem. AssetLog kan ook automatisch werkzaamheden gaan veilen. Iemand anders in de buurt die dat nodig heeft krijgt dan meteen een melding. ZZP’ers die beschikbaar zijn kunnen zich inschrijven voor aangeboden klussen in de buurt. Dit scheelt weer in reistijd, kosten en de klus wordt sneller afgehandeld. Digitalisering is hier automatisering: minder tussenpersonen en minder handelingen. Digitalisering in deze vorm leidt ook tot verduurzaming. Als uitval wordt voorspeld, gaan installaties langer mee.

“Ik denk dat we er met z’n allen klaar voor zijn dat die markt verandert. Nu is het moment dat we de digitalisering gaan implementeren. Het hoeft niet complex te zijn en het is ook niet moeilijk of duur. Nu is het moment om de kans te pakken en mee te gaan met de digitalisering.”

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

AssetLog

AssetLog is een online platform wat vastgoedbeheerders helpt met het beheren van assets. Alle belanghebbenden werken samen in één omgeving waardoor iedereen is voorzien van de laatste en juiste informatie.