Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Energie

Energieneutrale wijk dankzij innovatief decentraal zonnewarmtenet

Bron: greenvis.nl 12-06-2020, 12:54
Energieneutrale wijk dankzij innovatief decentraal zonnewarmtenet
Beeld: Greenvis

Met behulp van zonnepanelen voorzien in je elektriciteits- én warmtebehoefte, ook wanneer de zon niet schijnt? Het kan dankzij thermische zonnepanelen, oftewel PVT panelen, die als energiebron voor de warmtepomp fungeren. Door die panelen aan een warmte-koude opslag (WKO) te koppelen, kun je bovendien ook op andere, minder zonnige momenten gebruik maken van de opgeslagen warmte. Het binnen het TKI-project DeZONNET ontwikkelde, decentrale zonnewarmtenet biedt daarmee allerlei voordelen ten opzichte van andere elektrische systemen.

Rol Greenvis

Binnen het TKI-project DeZonnet heeft Greenvis meegewerkt aan de ontwikkeling van een innovatief zonnewarmtenet. Hiervoor onderzocht Greenvis de levensduurkosten (TCO) van het systeem en verschillende marktmodellen waarbij de participatie van bewoners in een lokale warmtebedrijf voorop staat.

Resultaat

Een interessante uitkomst is dat door een grote taak neer te leggen bij het lokale warmtebedrijf er geoptimaliseerd kan worden in zowel energie efficiëntie, CO2 besparing en kosten, terwijl bewoners een grote mate van zeggenschap hebben over hun warmtesysteem. Door verschillende decentrale bronnen te koppelen aan een collectief net met seizoensopslag wordt daarnaast een robuust systeem gecreëerd met een hoge betrouwbaarheid.

Meer informatie

Meer weten? Ga naar Greenvis.nl.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Greenvis Energy Solutions

Wij verbeteren de toekomst vanuit onze passie voor duurzame warmte en koude. Ons team van ondernemende experts maakt collectieve energiesystemen tot een duurzaam succes.
Onze unieke technische kennis en ervaring beslaat de hele keten van conceptontwerp tot detailengineering. Het team van…