Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Wet- en regelgeving

Geef de economie een impuls – blijf bouwen

15 juni, 16:21
Geef de economie een impuls – blijf bouwen
Photo by Nathan Waters on Unsplash

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft een brief gestuurd aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer met het verzoek te investeren in een ‘toekomstbestendige woningbouw’. Hierin doet de NVM met andere toonaangevende organisaties de oproep om samen met de Rijksoverheid de woningbouw volledig te benutten. Zo wil de NVM de economie evenals het Nederlandse woon- en leefklimaat een impuls geven.

Woningbouwimpuls

Eind mei had Minister Ollongren Binnenlandse Zaken, al aangegeven door te willen bouwen omdat de bouw en techniek belangrijke economische pijlers zijn. Zo wordt er een impuls aan de woningbouw gegeven. Gemeenten krijgen extra ondersteuning bij vergunningverlening, hiervoor komt 20 miljoen euro vrij en wordt er besproken hoe woningbouwgrond sneller beschikbaar kan komen. Veel regio’s hebben aangegeven prioriteit te geven aan woningbouw en is het de bedoeling dat betaalbare huizen voor starters en middeninkomens sneller gebouwd worden. Verschillende regio’s staan klaar om een aanvraag te doen voor een bijdrage uit de woningbouwimpuls, een regeling waarmee het kabinet 1 miljard euro vrijmaakt over vier jaar om de bouw te stimuleren gedurende de crisis. Vanaf 1 juli kan hier een beroep op worden gedaan. Verder gaat het rijk investeren in duurzame scholen, zorginstellingen en sportgebouwen. Hiervoor wordt in totaal 150 tot 250 miljoen euro aan investeringen vrijgemaakt voor de verduurzaming van deze instellingen.

Consumenten regeling

Ook consumenten krijgen een impuls in de vorm van een subsidie. Om het aantrekkelijker te maken voor huiseigenaren toch te gaan verduurzamen wordt de SEEH-regeling verruimd. De regeling, “Subsidie energiebesparing eigen huis” is bedoeld om woningisolatie aantrekkelijker te maken. De regeling vergoedt gewoonlijk 20% van de kosten maar van 1 juni tot en met 31 december 2020 zal het 30% van de kosten vergoeden.

Het advies hierbij aan installateurs is om in te spelen op de verruiming van subsidies in de periode waarin veel mensen vakantiegeld ontvangen. Door de coronacrisis wachten huiseigenaren met het verduurzamen van hun woning. Volgens een enquête van Vereniging Eigen Huis onder 1.145 huiseigenaren zei 27 procent van de ondervraagden voor de crisis te willen verduurzamen, nu is dat nog maar 16 procent. Driekwart van de huiseigenaren die nu de verduurzaming uitstelt zegt dit na de crisis voort te willen zetten.

Deel dit artikel

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Vaktechnisch

Informatie voor professional en bedrijf op het snijvlak van vakinhoudelijkheid en actualiteit.