Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Rino Stevens, commercial en product manager en Mirjam Vis, operations development manager
VT Talk

De grootste verandering moet in de mindset van mensen plaatsvinden

Rino Stevens, commercial en product manager Mirjam Vis, operations development manager Senbased

Digitaliseren is zo moeilijk als je het zelf maakt. Dat stellen Rino Stevens en Mirjam Vis van Senbased, een startup die slimme service oplossingen biedt voor vastgoed. Zij pleiten ervoor kennis te delen, vaardigheden uit te besteden en vooral niet opnieuw het wiel uit te vinden. “Wij van Senbased zijn ervan overtuigd dat wij iets heel goed kunnen en dat andere partijen ook iets heel goed kunnen. In plaats van het kunstje van een ander over te nemen, kun je beter met elkaar samenwerken,” vertelt Vis, operations development manager bij Senbased.

De eerste slimme service oplossing van Senbased, de Slimme sparing, geeft door middel van sensoren real time inzicht wanneer brandwerende sparingen doorbroken worden. Senbased biedt meer dan alleen het product: “Middels het product faciliteren wij de juiste informatie om een dienst aan te bieden. In plaats van onze sensoren te kopen, betaal je een jaarlijks abonnement om continu inzicht te krijgen,” legt Stevens uit. Stevens is commercial en product manager bij Senbased. “Met je abonnement betaal je voor de software en de hardware en daarmee krijg je toegang tot alle data over de sparingen. Je moet het zien als een enabler.”

“De grootste verandering moet in de mindset van mensen plaatsvinden,” zegt Vis, die ook de psychologische kant van de digitalisering bekijkt. “Digitaliseren is spannend en heeft een niet menselijk aspect. Neem kleine stapjes en wil niet te snel te veel. Laat de nieuwe ontwikkeling ook even landen. Iedereen heeft ook ooit leren fietsen, dat duurde eventjes en ging niet vanzelf. Mensen vergeten dat vaak.” Voor Vis is de weg naar de digitalisering duidelijk: “Stap af van het idee dat je als bedrijf iets moet bezitten om mee te kunnen doen en omarm het idee van het delen van data in plaats van het stevig bij je te houden, dan kan het ineens heel snel gaan.”

Stevens gaat verder: “Het gaat om perceptieverandering. De hele werkwijze van de beheerder verandert met het inzicht van onze Slimme sparing. Het stelt de beheerder in staat proactief te handelen richting de opdrachtgevers en dus het bieden van een extra service of dienst ten aanzien van hun huidige verdien- of servicemodel. Het is een compleet andere manier van werken voor een branche waarin het woord data voor vele nog een ontastbaar begrip is. Maar je hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden om aan de slag te kunnen gaan. Maak gebruik van wat er al is of ga een samenwerking aan – in een samenwerking heb je namelijk ook een gedeeld risico.”

De weg naar digitalisering

“De digitalisering zal in de huidige maatschappij in een versnelling komen. Sinds zo veel mensen thuiswerken, gaat het tijdens online events alleen nog over de verdere digitalisering. Dat is mooi en ook nodig maar het is vaak nog te holistisch. Mensen hebben vaak wel een wens maar niet de kennis van hoe ze die moeten verwezenlijken. Neem bijvoorbeeld Internet of Things, als het erover gaat dan gaat het vaak alleen over de ‘Things’, terwijl het juist de data is die waarde toevoegt aan die industrie.” vertelt Stevens.

“Het verschilt per bedrijf waar de noodzaak voor digitalisering ligt. Er is veel voor nodig om over te stappen op digitaal werken. Het gaat erom dat je luistert naar wat de klant wil. Wij zien dat grote bedrijven briljante dingen op de markt zetten. Maar de markt weet ondertussen niet wat ze ermee moet of hoe ermee aan de slag te gaan. Bij het implementeren van een nieuw product is er vaak een nieuw systeem nodig. Met een beetje pech is er ook een opleiding voor dat systeem nodig of past het niet binnen het bedrijfsproces. Senbased is ontwikkeld om mee te gaan in de huidige bedrijfsvoering en sluit hierbij aan zonder het in de weg te zitten. Het is een toevoeging op en geen vervanging van,” vertelt Vis.

Stevens vertelt: “We moeten niet langer de financiële business case als enige leidraad nemen en de softside niet langer willen definiëren in euro’s. Het bezitten van een database als monopolie is niet effectief. Bij Senbased delen wij heel graag onze kennis en gebruiken ons inzicht om proactief te handelen. Werk samen, breng die databases bij elkaar en je zult zien dat één en één drie kan zijn. Waarom zouden we dat niet doen?”

Vis sluit daarop aan: “Niemand ontkomt meer aan de digitalisering. Dagelijks vliegen de nieuwste ontwikkelingen ons om de oren. Digitale oplossingen komen en gaan, elke dag krijgen we ‘the next big thing’ te zien en ondertussen beklijft er weinig. Sommige innovaties komen te vroeg en is er geen bedrijf die ermee aan de gang wil of kan gaan. Maar je moet wel mee veranderen wil je relevant blijven. Ontwikkel vooral naar behoefte van de markt en klant, werk met elkaar samen en zie dat het zo als puzzelstukjes op elkaar aansluit.”

Innovatie: de rol van multinationals en startups

“Multinationals en de grote corporates hebben een voorbeeldfunctie. Veel multinationals hebben als voornemen op het gebied van techniek voorop te blijven lopen en innovatie te omarmen. Zij kunnen startups overnemen en ze de middelen bieden om technologieën door te ontwikkelen. Als startup moet je er wel bij stilstaan dat je bewegingsvrijheid en creativiteit kan verliezen als je wordt overgenomen,” vertelt Vis, ze gaat verder: “Voorlopers in de digitalisering zijn vaak niet de ondernemers die veilig en verantwoord ondernemen maar juist de mensen die de grens opzoeken. Multinationals moeten zich dan ook wel houden aan wat ze zich voornemen, innovatie omarmen en zelf ook risico’s nemen en leergeld betalen om innovatie te realiseren.”

“Bij de corporates gaat het om KPI’s  en risico’s beperken, terwijl startups het liefst vandaag een besluit nemen ook al gaan ze daardoor morgen mogelijk keihard onderuit. Je kan niet pieken zonder dalen,” zegt Stevens. “Vaak zijn het de startups, die vanuit incubators zijn ontstaan en willen doorontwikkelen die aanbellen bij de corporates. Eenmaal daar aangekomen moet je vaak door allerlei hoepels springen en geregeld water bij de wijn doen. Dit resulteert uiteindelijk in het verlies van je flexibiliteit om snel stappen te zetten als startup”

“Vanuit een startup lijkt het vaak dat de ontwikkeling razendsnel gaat omdat je steeds kleine stapjes neemt en zo ook sneller iets oplevert. Bij corporates gaat dit veel langzamer,” gaat Stevens verder. “Deze nevenschikking kom je ook tegen bij installateurs. Zij zijn van nature uitvoerders en volgen een meer vooraf gedefinieerd en resultaatgericht plan waar ze zich vervolgens aan houden. Wij leveren dan ook geen vooraf gedefinieerd product maar een dienst waarmee we stapsgewijs kijken hoe onze oplossingen kunnen aansluiten bij de behoefte van de klant. ”

Senbased: de technologie

De sensor folie die onder lichte spanning staat, is dusdanig gevoelig dat het naast een volledige doorboring ook aanraking signaleert. Door middel van deze Slimme sparing geeft Senbased de gebouwbeheerder de tool om inzicht te krijgen in de status van de sparing en daarmee te voldoen aan de zorgplicht zoals omschreven in het bouwbesluit. Het ondersteunt dus bij het voldoen aan wet en regelgeving. De Slimme sparing van Senbased stelt gebouwbeheerders in staat om, met het one-click compliance overzicht, altijd up-to-date te zijn. Bij het inloggen, wordt er gelijk een dwarsdoorsnede getoond van alle sparingen die voorzien zijn van de technologie. Als de sensor doorboord of zelfs aangeraakt wordt, kan de schade makende partij op heterdaad worden betrapt en kunnen zo de reparatie kosten worden verhaald. Op basis van de verkregen informatie kan onderhoud worden ingepland.

De communicatie tussen alle devices gaat via  de  LoRa infrastructuur. LoRa is een specificatie voor een telecomnetwerk en is geschikt voor langeafstandscommunicatie en verbruikt weinig vermogen. Het is bedoeld voor apparatuur die niet constant een internetverbinding nodig heeft, maar wel af en toe wat data moet doorgeven. De sensor zendt alleen informatie als dit nodig is in het geval van schade, verder stuurt het periodiek zijn diagnostische informatie. Hierdoor kan de Slimme sparing ongeveer negen jaar mee op een batterij. Senbased is een onafhankelijke speler en kan met alle beheerders en installateurs samenwerken.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Senbased

Senbased ontwikkelt smart service solutions waarmee klanten volledige controle krijgen over de verschillende aspecten van hun vastgoed.

Zij zijn altijd, samen met hun partners, op zoek naar vernieuwende sensortechnieken waarmee zij hun klanten helpen inzicht te krijgen op basis van…