Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Verkerk: Container 42

Bron: www.verkerk.com 20-08-2020, 11:42
Verkerk: Container 42
Beeld: Verkerk

Wat maakt een containerlading mee tijdens een zeereis en transport over land? Met de ambitie om de ‘smartest port’ te zijn, neemt Rotterdam het voortouw in de digitale transformatie van haven en logistiek. Daarvoor is op initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam Container 42 ontwikkeld. De met sensoren en communicatietechnologie uitgeruste container meet tijdens het vervoer vibratie, helling, positie, geluid, luchtvervuiling, vochtigheid en temperatuur. De container is ook uitgerust met zonnepanelen om te zien hoeveel energie een container op een schip, trein of truck kan oogsten tijdens een reis.

De verzamelde gegevens helpen inzicht te geven in de uitdagingen in transport en logistiek en dragen bij aan de ontwikkeling van een representatie van de werkelijke, fysieke haven. Het huidige Internet of Things (IoT) platform van het Havenbedrijf Rotterdam legt hiervoor de basis.

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en in samenwerking met onze collega’s van Axians heeft Verkerk recentelijk alle elektrische installaties van Container 42, die onder het toepassingsgebied van de NEN 1010 vallen, opnieuw ingedeeld, gekoppeld en geoptimaliseerd.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Verkerk groep

Als elektrotechnisch dienstverlener staat de Verkerk Groep voor innovatie met visie. Door het bundelen van kennis en ervaring creëren wij innovatieve en slimme oplossingen die perfect aansluiten bij de verwachtingen van onze klanten.
Verkerk Groep
Adviseren, ontwerpen, realiseren,…