Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Vooruit durven kijken met SCENARIO2040

15-09-2020, 13:51
Vooruit durven kijken met SCENARIO2040

Wat komt er op ons af in de komende 20 jaar? Wat belooft de technologie en tot welke toekomst kan dat leiden. Zeker in deze tijden is de toekomst onbekend. Wat we wel weten is dat professionals in de installatiebranche hun kennis en vaardigheden continu moeten blijven ontwikkelen. Wie verder wil komen en mee wil blijven doen moet vooruit durven kijken. Een aantal ontwikkelingen is namelijk met enige zekerheid te voorspellen, leert het rapport SCENARIO2040. Techniek Nederland wierp samen met kennispartners Wij Techniek, ISSO en TVVL een blik op 2040. Zij beschreven twee scenario’s op basis van denkbeelden van experts en stakeholders vanuit de technische sector en visies vanuit de maatschappij. De scenario’s zijn opzettelijk vanuit twee uiterst tegengestelde richtingen uitgewerkt. Uiteindelijk zal het wellicht ergens in het midden belanden.

SCENARIO2040 vertelt niet wat partijen in de installatiebranche moeten doen of wat de absolute waarheid is. Maar wel welke vragen er op ons af komen. Zodat we nu al kunnen nadenken over strategische keuzes en de positionering van het bedrijf. Scenario 2040 is ook een basis voor gesprekken tussen bedrijven in de technische sectoren. En overleg met andere partijen, zoals overheden, vakverenigingen, onderwijskoepels en partners in de keten. Gesprekken over consequenties van innovaties, nieuwe toepassingen van technologie, problemen die hieruit ontstaan en vooral mogelijke oplossingen.

Tien zekerheden als input voor twee scenario’s

Veel zaken zijn nog onzeker. Een tiental ontwikkelingen is wel met enige zekerheid te voorspellen op basis van trends die nu al zijn ingezet. Zo heeft Nederland over twintig jaar ongeveer 18,5 miljoen inwoners. En zijn ecologische grenzen van klimaat en biodiversiteit inmiddels overschreden. De helft van de ‘oude’ banen is verdwenen en computers zijn inmiddels slimmer dan de mens. Elektrificatie en waterstof als transport- en opslagmedium zijn de norm. Zelfhelende materialen als beschermende coatings en beton zijn in staat zichzelf te repareren. Technologische ontwikkelingen maken veel producten en diensten goedkoper, een bron van deflatie. Generatie Z komt aan de macht, de digital natives met een innige relatie met technologie. Biotechnologie en geotechnologie pakken klimaat- en uitstootproblemen aan. Urban & Deep sea mining zijn standaard en hergebruik en terugwinning uit reststromen zijn geperfectioneerd.

Installatiebedrijf of de-installatiebedrijf

“In 2050 moeten we 100% circulair zijn, dus horen we in 2040 op 80% te zitten. Oude Retail gebouwen die nu leeg staat moeten we gaan zien als een verzameling materialen. Omdenken, het is geen afval. Het gaat om het behoud van de restwaarde. Naast het kadaster is er nu ook het madaster, een kadaster voor materialen. Een enorme businesskans om in de Urban mining actief te worden.” Paul de Ruijter, directeur van De Ruijter Strategie

Scenario De vlucht vooruit

We gaan door met hoe we het nu doen en laten ons drijven door welvaart, profit en de grote data-beheerders. We gaan ervan uit dat de markteconomie en technologie alle problemen zullen oplossen. Duurzaamheid zal geen primair doel zijn. Alles zal steeds goedkoper moeten, robots en algoritmes maken dat mogelijk. Alles wordt door data gestuurd, maar we raken de macht daarover kwijt. Op termijn wordt het Oosten belangrijker en leidend. Zij hebben de grootste economieën en bedrijven en de meeste wetenschappers. Er is een tweedeling tussen grote bedrijven met generieke diensten en specialistische kleinere bedrijven. De technologie is onbegrensd en technologiebedrijven zijn leidend. Dit versterkt de maatschappelijke problemen, zoals ongelijkheid. Technologie wordt snel ontwikkeld en is namelijk nog maar voor een slinkend aantal mensen betaalbaar. Installateurs voeren hun werkzaamheden uit via platforms die door artificial intelligence worden aangestuurd. In de zakelijke markt blijft de vraag naar hoogwaardige technische kennis groot. Daar zullen specialistische installatiebedrijven hun sterke positie weten vast te houden.

Scenario Green New Deal

Dankzij technologische ontwikkelingen gaat het roer radicaal om. Het welzijn van mensen en de planeet staat centraal. Milieu, duurzaamheid en gezondheid krijgen volop aandacht en data-monopolies worden bemoeilijkt. De branche heeft een enorme taak om met kennis, knowhow en ontwerpen de verduurzaming vorm te geven. Technologie is dienstbaar en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering. De technische sector heeft een krachtig, groen imago en een grote aantrekkingskracht op jonge, ambitieuze technici die nu nog op de basisschool of in de peuterklas zitten.

Vervuiling wordt beboet en duurzame technologieën en producten worden populair

De hele woningvoorraad is aardgasvrij dankzij hoogwaardige innovaties en een succesvolle wijkaanpak. (Tech)bedrijven en technologie zijn tijdig gereguleerd en dienen de maatschappij. De Nederlandse installatiebranche loopt internationaal voorop qua duurzaamheid, waarbij een veelvoud aan installatiebedrijven zich concentreren op (de)montage of data gedreven diensten. Zo stimuleert de technische sector de circulariteit van producten.

Aan de slag

“Steek als managementteam samen met de nieuwe generatie Z drie uur in dit rapport”, benadrukte Paul De Ruijter op de live stream SCENARIO2040 tijdens het online event eind juni met 400 virtuele bezoekers. “Herken je de zekerheden en scenario’s en ben je er klaar voor? Zitten er risico’s bij of juist kansen? Wat ga je dan nu anders doen? Die vragen stellen, aan de hand van een rapport dat anderen al voor je schreven. Als je wacht tot je het zeker weet ben je te laat!” 

Deel dit artikel

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Vaktechnisch

Informatie voor professional en bedrijf op het snijvlak van vakinhoudelijkheid en actualiteit.