Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Brancheorganisaties

Verduurzaming in de regio: wat betekenen de plannen voor u?

Bron: www.technieknederland.nl 05-10-2020, 12:27
Verduurzaming in de regio: wat betekenen de plannen voor u?
Beeld: Techniek Nederland

Bijna alle regio’s hebben deze week hun plannen gepresenteerd voor de omschakeling naar duurzame elektriciteit en warmte. Als het om elektriciteit gaat, hebben de meeste regio’s een voorkeur voor zonne-energie boven windenergie. Over duurzame warmte zijn er bij de regio’s nog veel vraagtekens. Definitieve keuzes zijn voorlopig niet aan de orde.

Niet elke regio gaat even ver

In een aantal regio’s blijven de plannen beperkt tot grootschalige bronnen als restwarmte of geothermie. Andere regio’s hebben ook de mogelijkheden voor warmte-en koudeopslag (wko) of de  toepassing van warmtepompen in kaart gebracht. Sommige regio’s gaan nóg een stap verder. Zij presenteren al clusters van warmtevraag en -aanbod. De regionale plannen zijn nu nog een eerste verkenning. Pas in de loop van volgend  jaar wordt het beeld concreter.

Uiteindelijk is de gemeente aan zet

De regionale plannen vormen de basis voor de manier waarop de gemeenten straks de warmtevoorziening per wijk gaan regelen. De gemeenten moeten hun plannen eind 2021 klaar hebben. Voor installateurs is dat een interessant moment. Dan wordt namelijk duidelijk welke wijken als eerste aardgasvrij zullen zijn. De plannen laten ook zien welke wijken een nieuw warmtenet, collectieve of individuele warmtepompen of andere warmtevoorzieningen krijgen. Afstemming met en inspraak van bewoners zal naar verwachting de nodige tijd in beslag nemen

Opdrachtenstroom op gang houden

Techniek Nederland volgt de totstandkoming van de plannen op de voet. De brancheorganisatie vraagt lokale overheden om niet af te wachten maar juist nú de opdrachtenstroom op gang te houden. Dat helpt installateurs om de coronacrisis door te komen en hun technische vakmensen in dienst te houden. Die zijn straks hard nodig om de grote verduurzamingsoperatie uit te voeren.

Voldoende vakmensen met green skills

De energietransitie kan alleen slagen als er voldoende werknemers zijn met green skills. De komende jaren zijn er duizenden extra technische vakmensen nodig. Techniek Nederland vindt dat provincies en gemeenten daarbij een rol kunnen spelen. Met gezamenlijke actieplannen kunnen ze niet alleen huidige werknemers bijscholen, maar ook nieuwe mensen werven. Dat is bijvoorbeeld mogelijk vanuit sectoren die nu zwaar worden getroffen door de coronacrisis.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…