In de vierde industriële revolutie gaan veranderingen sneller dan ooit: robotisering, internet of things en kunstmatige intelligentie hebben een enorme impact op onze organisaties. Wat betekent dit voor de rol van HR-professionals en HR-afdelingen?

Speciaal voor de HR-professional organiseert Wij Techniek samen met Techniek Nederland de HR-Masterclass: de rol van HR in de vierde industriële revolutie. Neem kennis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen en beoordeel welke impact deze hebben op uw organisatie en de HR-discipline.

Zowel maatschappelijke als technologische ontwikkelingen vragen steeds nadrukkelijker aandacht voor innovatie binnen onze branche. Om te kunnen anticiperen op veranderingen is het belangrijk om te innoveren. Het innovatiesucces wordt voor 25% door technologische innovatie verklaart en 75% door sociale innovatie. Dit blijkt ook uit onderzoek, ‘Sociale innovatie in de installatiebranche’ februari 2019 van Erasmus Centre for Business Innovation Rotterdam, dat in opdracht van Techniek Nederland is gedaan. Organisaties die sociale innovatie serieus nemen hebben een innovatievermogen dat 31 procent hoger is dan gemiddeld (bron: innovatie jij.nu).

In de HR-masterclass wordt het speelveld verkend en worden de actuele ontwikkelingen naar onze eigen organisatie. De dag wordt ingeleid door prof. dr. Henk Volberda, auteur van het boek innovatie jij.nu. In zijn inleiding gaat hij in op de bijdrage die sociale innovatie levert aan het innovatiesucces van een onderneming. Vervolgens bespreekt hij de vier factoren waaruit sociale innovatie is opgebouwd: zelforganisatie, dienend leiderschap, slimmer werken en co-creatie.

Willemijn Boskma vertaalt dit vervolgens naar de praktijk. Zij doet dit vanuit het perspectief van Agile HR. Willemijn gaat in op de principes, welke rol HR heeft en hoe HR zelf agile kan werken. Tijdens een workshop wordt opgedane kennis vertaald naar de eigen organisatie.

De HR Masterclass wordt gegeven op verschillende data en locatie en duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

Data en locaties:

17 november – Nieuwerkerk
26 november – Eindhoven
1 december – Zwolle
9 december – Akersloot

U kunt zich hier aanmelden.