Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Stikstof

Ontslagen dreigen voor de bouw- en technieksector door stikstofproblematiek

29-10-2020, 07:44
Ontslagen dreigen voor de bouw- en technieksector door stikstofproblematiek
Photo by Saad Salim on Unsplash

De bouw- en technieksector zijn essentieel om de energietransitie te laten slagen. Maar door passiviteit van het kabinet rondom de stikstofwet dreigen er vanaf 2021 niet of nauwelijks nieuwe infra-projecten mogelijk te zijn. Dit betekent onzekerheid voor duizenden banen bij bouw- en techniek bedrijven.

Stikstofruimte

Het Rijk is er in het afgelopen anderhalf jaar niet in geslaagd meer stikstofruimte te creëren voor nieuwe infrastructuurprojecten. Volgend jaar dreigen de projecten op te drogen mede omdat lokale overheden andere projecten uitstellen vanwege de coronacrisis.

Maxime Verhagen voorzitter van Bouwend Nederland, Doekle Terpstra voorzitter van Techniek Nederland en Bernard Wientjes voorzitter van de Bouwagenda trekken aan de bel. De voorzitters waarschuwen voor de duizenden banen die het risico lopen te verdwijnen, terwijl juist nu de bouw- en technieksector een enorme stimulans voor de economie kunnen zijn. ‘Ik ben buitengewoon bezorgd dat er een breuk ontstaat in de continuïteit van de installatiesector, de wegenbouw en de aannemerij waar wij vanwege de recessie, de verduurzaming en de energietransitie heel veel spijt van gaan krijgen,’ vertelt Wientjes aan het Financieele Dagblad.

Afspraken landbouw

De voorzitters pleiten ervoor dat er bindende afspraken moeten worden gemaakt bij de landbouw. Door de halvering van de uitstoot van die sector te bewerkstelligen, komt er weer stikstofruimte vrij. Bij de behandeling van de nieuwe stikstofwet die minister van Landbouw Carola Schouten naar het parlement heeft gestuurd, hopen de drie voorzitters dit te veranderen. Onder de nieuwe wet is wel ruimte voor kleine woningbouwprojecten en komt er geld vrij voor emissieloos materiaal. Maar zonder een drijfveer voor infraprojecten dreigt er alsnog ontslag binnen de bouw- en technieksector.

Uitstoot bouw- en technieksector

De drooglegging van de projecten is pijnlijk volgens de voorzitters omdat de bouw voor slechts 0,6% van de stikstof uitstoot zorgt, terwijl die nu wel het hardst wordt getroffen.

Volgens de voorzitters valt het vooralsnog niet op dat de pijplijn opdroogt omdat er nu nog een aantal grote projecten lopen. Maar als deze volgend jaar zijn opgeleverd en er geen nieuwe projecten zijn, zal duidelijk worden hoe hoog de nood voor een stimulans is.

Nederland voorloper in techniek

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, waarschuwt voor het verliezen van de gunstige concurrentiepositie van de Nederlandse Techniek sector. Volgens Terpstra is Nederland nu leidend, maar eenmaal ingehaald zullen we die positie voorgoed kwijt zijn, waarschuwt de voorzitter in het Financieele Dagblad:  ‘als de kennisontwikkeling wordt afgeremd, worden we ingehaald door andere landen. En dat is dan voor altijd, zo weten we uit het verleden.’

 

Deel dit artikel

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Vaktechnisch

Informatie voor professional en bedrijf op het snijvlak van vakinhoudelijkheid en actualiteit.