Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Fusies & Overnames

Waarom de installatietechnische sector te koop staat

12-11-2020, 12:03
Waarom de installatietechnische sector te koop staat
Copyright y&M

Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag binnen de sector. Ze verhogen de commerciële slagkracht binnen een sector die sterk in verandering is. Waar vindt deze beweging zijn oorsprong, wat zet een dergelijke fusie- en overnamegolf in gang? Dat heeft meerdere redenen.

Anders verdienen

Installaties worden complexer, zo groeit de behoefte aan experts maar ook de aantallen installaties nemen toe. Het gaat niet langer over de installatie alleen maar des te meer over de capaciteitslevering. Zo groeit het aantal lease-, en service contracten. Installatiebedrijven zien nu in dat het gaat over betalen voor een langdurig, betrouwbaar gebruik en service. Zoals dat past in de lijn van de huidige service-economie waar ownership verschuift naar het gebruiken van een service. Denk aan de consumentenbeweging van Uber, Netflix, Spotify, Snapcar, Swapfiets enzovoorts. Allemaal abonnementgerelateerde diensten daar waar het ooit een product betrof of een eenmalige afname van een dienst. De tijd van ‘streamen’, is aangebroken voor de installatietechniek, waarbij de technologie een bedrijfskritisch onderdeel is geworden en installaties toenemen in complexiteit, grootte en aantallen. Zo heeft de installateur ten aanzien van die complexiteit een significante rol te vervullen in het bouwproces. Doordat veranderingen zo snel gaan zal de installatiesector zich dus moeten richten op nieuwe of andere verdienmodellen. Het toevoegen van andere bedrijven met andere structuren kan daaraan bijdragen.

Lokaal ondernemen, overnemen

Installatiebedrijven zijn vaak lokaal georganiseerd en hebben een direct lokaal bereik. Het loont voor een grotere partij om gebruikt te maken van de demografie. Het goed willen gebruiken van de lokaliteit voor een betere concurrentiepositie is slim. Zeker als we zien dat het niet alleen gaat over bereisbare afstanden maar ook over de opwekking van energie die versnipperd raakt. Energie wordt slimmer en anders opgewekt door zowel huishoudens als bedrijven. Vanuit een centraal orgaan, een decentrale service bieden behoort in de categorie van slimmer ondernemen.

Klantcentrisme en verbeterde zichtbaarheid

We zien een verhoogd bewustzijn ten aanzien van duurzaamheid en een klantcentrische beweging binnen de markt. Zo draait het meer dan tevoren om de dienstverlening naar de eindklant. Dat komt omdat klanten eenvoudigweg beter geïnformeerd zijn en bewuster. Binnen zowel de particuliere- als de zakelijke markt is er een verhoogd bewustzijn ten aanzien van verduurzaming maar ook de geuite wensen gaan technologisch een stapje verder. Denk hierbij aan de inzet van slimme installaties, innovatieve toepassingen en Domotica. Zo raakt de installateur in de kijker, deze wordt langzamerhand zichtbaarder in het hele proces. Dat heeft te maken met de expertise die kritisch kan worden ingezet ten aanzien van de wisselwerking tussen de technische wens, uitvoering en haalbaarheid (lees: verwachtingsmanagement).

Talent kopen

De sector heeft een schrijnend tekort aan personeel. Alleen een duurzame kijk op personeel zal uiteindelijk de commerciële slagkracht vergroten en het professionele aanbod verdiepen. Een andere reden voor fusie- of bedrijfsovername is de noodzaak van het vergroten van de kennis en de overname van talent. In een markt waar gespecialiseerd personeel lastig te binden is, kan met de overname van specialisten zich een bestendig businessmodel vormen. Hoe lang zal het duren voordat een grote installateur een onderwijsafdeling ‘overneemt’ om dat in-house verder op te pikken? Geen gekke gedachte als we kijken naar het feit dat de praktijk toch het beste opleidingsinstituut blijkt, gezien de technologische veranderingen en de snelheid waarmee de kennis zich ontwikkelt. Er zijn ook al installateurs te noemen die al een eigen geaccrediteerd onderwijsprogramma hebben ontwikkeld zoals bv Van Dorp waarmee Vaktechnisch sprak over talentontwikkeling.

Samenwerken moet..

De installatietechnische sector is gefragmenteerd en complex, daar waar vroeger in het klassieke kanon de elektrotechnische specialisten en werktuigbouwkundigen gescheiden optraden, zien we nu veel multidisciplinaire samenwerkingen waar alle partijen hun specialisme in de pap brokkelen. Bouwbedrijven kopen inmiddels installateurs omwille van schaalvergroting en om grote multidisciplinaire aanbestedingen beter in te vullen. De Ebitda-multiple (dit is de financiële waarderingsratio die de return on investment (ROI) van een onderneming meet) van installatietechnische bedrijven ligt gemiddeld hoger dan dat van de bouw en zo wordt dus direct waarde toegevoegd. Installatietechnische bedrijven zijn ook minder conjunctuurgevoelig.

Volumineuze markt

Het volume van installatiebedrijven liegt er niet om zo lag de schatting voor 2020 (voor de coronacrisis) op ongeveer 20,2 miljard. Er zijn meerdere bewegingen te noemen die de sector aanjagen zoals onder andere de aanhoudende stroom subsidies voor verduurzaming van de bouw- en installatiesector. Zoals in 2020, 100 miljoen vanuit het ISDE programma. De PAS heeft wel gezorgd voor een letterlijke pas op de plaats maar uitgestelde financieringen leiden vooralsnog niet tot afstel.

Kortom, reden temeer om in een sector als deze te willen groeien en maatwerk te willen leveren op basis van de behoefte van de tijdsgeest. Door je als bedrijf met name te richten op de betrouwbaarheid en capaciteit van de installaties en je samenwerkingen kan er een langdurige klantrelatie ontstaan.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Vaktechnisch

Informatie voor professional en bedrijf op het snijvlak van vakinhoudelijkheid en actualiteit.