Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Wet- en regelgeving

Sweco: Zet Klimaatverandering in als Katalysator

Bron: www.sweco.nl 25-11-2020, 08:00
Sweco: Zet Klimaatverandering in als Katalysator
Beeld: Sweco

De implementatie van klimaatadaptatieplannen in Europa kán worden versneld, door klimaatverandering in te zetten als katalysator voor duurzame (her-)ontwikkeling van de stad. Dit stelt Sweco in haar nieuwste Urban Insight rapport ‘Planning for climate adaptation’.

26% van de Europese steden heeft een klimaatadaptatieplan

Door klimaatverandering heeft elke Europese stad steeds vaker te maken met wolkbreuken, overstromingen, hitte en droogte. Stadsbesturen moeten hun steden aanpassen, om het voor de inwoners veilig en leefbaar te houden. Toch heeft slechts 26% van de Europese steden een klimaatadaptatieplan paraat. En zelfs áls steden een adaptatieplan hebben, blijft de implementatie ervan ver achter. In dit tempo blijven steden onvoorbereid voor de gevolgen van klimaatverandering. Dit kan anders, door de verandering niet te zien als uitdaging, maar als kans.

In haar nieuwste rapport ‘Planning for Climate adaptation’ schetst Sweco tien aansprekende voorbeelden van steden die de uitdaging van klimaatverandering hebben omarmd en het inzetten als katalysator voor duurzame (her-)ontwikkeling van de stad, zoals Stockholm.

Toegang tot groen op 200 meter

Vanuit een programmatische aanpak is Stockholm klimaatadaptatie gaan vertalen naar de praktijk. Hiervoor zet de gemeente de Green Space Index in. Deze index brengt sociale aspecten, biodiversiteit en klimaatadaptatie samen. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van Stockholm Royal Seaport. Dit is het grootste stedelijke ontwikkelingsgebied in Zweden, met minimaal 12.000 nieuwe woningen en 35.000 werkplekken. Dit nieuwe stadsdeel ligt op tien minuten fietsen van het stadscentrum en moet rond 2030 klaar zijn.

De gemeenteraad van Stockholm wil dat dit gebied hét model wordt van duurzame stedelijke ontwikkeling. Alle bewoners van de wijk moeten op 200 meter van hun huis toegang hebben tot een park, er wordt 17.000 m2 groene daken gerealiseerd en elke bewoner heeft 8,2 m2 groene oase tot haar beschikking. Door de inzet van deze Index wordt duidelijk in hoeverre de ambitieus gestelde doelen ook daadwerkelijk worden behaald of dat er moet worden bijgestuurd.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Sweco

Bij Sweco geloven we in de combinatie van menselijke nieuwsgierigheid en de kunst van ontwerp en techniek. En houden ons dagelijks bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van onze toekomstige samenleving. Dit doen we op een unieke manier. Met een…