Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Techniek

Een ziekenhuis zonder spanning, wat nu?

Bron: www.alfatech.nl 25-12-2020, 07:00
Een ziekenhuis zonder spanning, wat nu?
Beeld: Alfatech

Spanning, het wordt dagelijks gebruikt. Organisaties zoals ziekenhuizen, grote datacentra en politiebureaus kunnen zeker niet zonder spanning komen te zitten. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan moet deze organisatie altijd kunnen vertrouwen op een goed werkende noodstroomvoorziening.

Alfatech zorgt ervoor dat de spanningsvoorziening veilig is. En bovendien regelmatig geïnspecteerd wordt. Hierdoor komen deze zogeheten kritieke infrastructuren niet stil te liggen.

Betrouwbaarheid en kwaliteit

Een spanningsvoorziening in een ziekenhuis moet veilig en betrouwbaar zijn. Wanneer de spanning onverhoopt uit zou vallen, moet een ziekenhuis altijd door kunnen gaan met het verzorgen van patiënten. Geen zorg kunnen bieden tijdens spanningsuitval is geen optie. Daarom is een veilige, goed werkende en geteste noodstroomvoorziening van essentieel belang.

Inspecties

Om de spanning voorzieningen te kunnen waarborgen en de veiligheid te kunnen garanderen, zijn preventieve inspecties nodig. Deze wordt periodiek uitgevoerd. Tijdens deze inspectie wordt de elektrische installatie geïnspecteerd op veiligheid, de wijze van aanleg, de keuze van elektrotechnische materialen en het elektrotechnisch tekeningenpakket.

Tijdens deze inspectie wordt niet alleen de hoofd-spanningsvoorzieningen gecontroleerd maar kan, indien gewenst, ook de veiligheid en juiste werking van de noodstroomvoorziening worden gecheckt. Op verzoek van de opdrachtgever wordt gecontroleerd of alle processen en procedures rondom de spanningsvoorziening kloppen.

Veiligheid

De veiligste elektrische installatie is een spanningsloze installatie. Als de spanning toch aanwezig is, moet ervoor worden gezorgd dat de installatie zo veilig mogelijk is voor gebruik. Om te voorkomen dat personen onder spanning komen te staan, of dat de installatie onnodig spanningsloos wordt door fouten in de installatie, kan de installatie periodiek worden geïnspecteerd.

De volgende onderdelen worden dan geïnspecteerd:

  • verdeelkasten
  • wandcontactdozen
  • schakelaars
  • verlichtingsarmaturen

Indien gewenst kan tevens een thermografische-inspectie van de verdeelkasten worden uitgevoerd. Hiermee kunnen extreme warmtebronnen, die brand kunnen veroorzaken in de verdeelkast, worden opgespoord.

De inspectie frequentie is afhankelijk van het type installatie, de leeftijd van de installatie de staat en het van gebruik van de installatie. De inspecties worden uitgevoerd door correct opgeleide en gecertificeerde medewerkers.

Ziekenhuizen moeten bijvoorbeeld frequenter worden geïnspecteerd i.v.m. veiligheid dan een kantoorpand.

Normen

De inspectie worden uitgevoerd volgens de volgende normen:

  • Nieuwe installaties NEN1010 deel 61
  • Bestaande installaties NEN1010 deel 62
  • Elektrische handgereedschap NEN3140

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Alfatech

Van kabels en draden, van elektriciteitsleidingen en hoogspanningsruimten, van opstelpunten en antenne-installaties. Alfatech zorgt ervoor dat jouw elektrotechniek en telecom werken. Altijd en op welke locatie dan ook. Wij zijn er om aan die basisbehoefte te voldoen. Dat doen we…