Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Brancheorganisaties

Bij een dreigend faillissement krijgen ondernemers extra tijd

Bron: www.technieknederland.nl 13 januari, 10:00
Bij een dreigend faillissement krijgen ondernemers extra tijd
De coronacrisis kan ondernemers in financiële problemen brengen. Met name in de elektronica-retail worden bedrijven hard geraakt door de verplichte winkelsluiting. De overheid geeft u bij een dreigend faillissement tijdelijk extra tijd om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Sinds december kunt u in zo’n situatie een verzoek indienen bij de rechtbank om een faillissement twee maanden aan te houden.

Twee maanden uitstel

Als de rechtbank het verzoek goedkeurt, blijft uw betalingsverplichting bestaan, maar u krijgt twee maanden extra de tijd om hieraan te voldoen. Het uitstel moet eraan bijdragen dat u het bedrijf weer kunt starten en het faillissement kunt voorkomen.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking te komen voor uitstel van betalingsverplichtingen, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet kunnen aantonen dat uw bedrijf vóór 15 maart 2020 over voldoende liquide middelen beschikte om aan de opeisbare schulden te voldoen.
  • Sinds de coronamaatregelen moet er sprake zijn van een omzetverlies van minimaal 20% ten opzichte van de drie voorgaande maanden.
  • U verwacht na afloop van de periode van twee maanden uitstel van betaling uw schulden wél te kunnen betalen.

Belastinguitstel aanvragen kan ook

De tijdelijke betalingsuitstelregeling geldt niet voor belastingverplichtingen. Hiervoor kunnen ondernemers een beroep doen op de regeling Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis.

Meer informatie van de Rijksoverheid over betalingsuitstel bij een dreigend faillissement.

Deel dit artikel

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…