Maar hoe ver ben je als moderne werkgever?

Het is eenvoudig, kennis en inzicht zijn nodig binnen de installatietechniek. Het kennisniveau in de installatiesector stijgt. Dat begon al veel eerder, de TU Delft initieerde een praktijkleerstoel Installatietechniek aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en 2019 startte Techniek Nederland, Opleidingsfonds OTIB en vier hogescholen, samen met een aantal andere organisaties, in Utrecht het Center of Expertise HUB (Human Capital for Building Technology).

Continue kennis upgrade

De sector ondergaat een kennis upgrade doordat oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd bijzonder complex zijn. Het vraagt om scherpe inzichten. Denk aan thema’s als de energietransitie, circulariteit, digitalisering, en smart buildings. De afgelopen jaren is het kennisniveau binnen de installatiebranche door de toenemende complexiteit onder druk komen te staan. Dat betekent ook dat je je als werkgever moet gaan afvragen hoe je je kenniswerkers aanstuurt, mensen een leven lang laat leren en kennis intern laat delen. Hoe werkt dit binnen het klassieke kanon van de installatietechniek?

Voordelen multidisciplinair team

Werken in multidisciplinaire teams wint al jaren aan terrein. Niet verrassend, teams die verschillende vaardigheden, capaciteiten en denkpatronen combineren behalen samen betere resultaten dan specialistische teams. Mensen met verschillende profielen en achtergronden die specifiek zijn samengesteld om een bepaald doel te realiseren of probleem op te lossen denken vaker out-of-the-box en werken onderling prima samen.

Niveauverschil

Teams met mensen met een verschillend kennisniveau vragen wellicht wel wat extra aandacht. De teamleden hebben vaak niet alleen eigen vakkennis maar ook een eigen denkwijze en spreken vaak ook nog een eigen taal.  Als werkgever moet je openstaan voor nieuwe ideeën en actief vragen stellen om een dialoog op gang te brengen. Interesse tonen en nieuwsgierig zijn is daarom belangrijk. Het voordeel is dat zulke teams juist vanuit verschillende invalshoeken vaak creatievere oplossingen bedenken.

Ideeën overbrengen

Vaak is het sowieso een uitdaging voor deelnemers om hun ideeën goed over te brengen bij het management, en echte uitgevoerd te krijgen. Daarom heeft iedereen inzicht nodig in eigen kwaliteiten en de impact die hij of zij of het bedrijf kan maken. Op die manier kan ook beter met de aanstuurder worden samengewerkt, en op een gelijkwaardig niveau. Voor zowel teamlid als teamleider is het daarnaast handig om bijvoorbeeld strategisch te leren denken, te oefenen met verschillende gesprekstechnieken en je in te leven in mensen met net even andere achtergronden en gedachtenpatronen.

Andere rol kunnen aannemen

Binnen een multidisciplinair team is het ook belangrijk dat iedereen steeds een andere rol kan aannemen. Bijvoorbeeld als projectleider, creatief brein of analyticus. De werkwijze voor deze teams gebeurt vaak in combinatie met de introductie van nieuwe vormen van werken zoals scrum en agile.

Netwerken

Niet alleen de historische grenzen tussen teams vervagen, maar ook tussen bedrijven onderling. Bedrijven wisselen steeds vaker medewerkers uit om inspiratie op te doen van elkaars werkwijze, zoals lean werken. Verandering van omgeving verruimt je blik. Werk eens mee in het bedrijf van een vaste leverancier in de bedrijfsketen bijvoorbeeld en onderzoek hoe je elkaar kan versterken.

Belemmeringen opheffen

Het succesvol implementeren van multidisciplinaire teams vergt sowieso een verschuiving in de huidige manier van organiseren en denken. Het opheffen van interne belemmeringen draagt daar natuurlijk aan bij. Naast het binnenhalen van voldoende gekwalificeerde medewerkers binnen je bedrijf is ook prioriteit binnen de organisatie en de juiste support van het management belangrijk. Om te zorgen voor een juiste mindset binnen het bedrijf zijn naast een cultuuromslag bovendien goede begeleiding en ondersteuning van het team belangrijk.