Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Technisch Beheer

Onderhoud met behulp van smart glass

Bron: strukton.com 30-03-2021, 10:36
Onderhoud met behulp van smart glass
Beeld: Strukton Worksphere

Strukton Worksphere is doorlopend op zoek naar nieuwe manieren om werkzaamheden efficiënter of eenvoudiger uit te voeren. Strukton is gestart met een pilot om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren met behulp van een smart glass. Hiermee kunnen monteurs desgewenst collega’s op afstand laten meekijken.

In geval van een complexe storing hoeft een monteur met specialistische kennis van een bepaalde installatie hierdoor niet naar een onderhoudslocatie te rijden, maar kan op afstand meekijken. Dit scheelt niet alleen tijd, maar ook aanvullende aanrijdkosten en daarmee onnodige kilometers. Er kan tevens snel specialistische kennis uit het hele land of vanuit leveranciers worden ingeschakeld. Ook kan een monteur met zijn bril QR-codes op een installatie scannen, waarna onderhoudsinstructies rechtstreeks in de bril worden getoond. Hierdoor wordt de oplostijd van een storing sterk teruggebracht, waardoor een installatie weer sneller functioneert.

Daarnaast kunnen met de bril handsfree foto’s en filmpjes worden gemaakt, al dan niet met behulp van voice control. Indien een monteur een bepaald defect signaleert waarvoor een offerte moet worden uitgebracht, kan hij met de bril direct opnames van de situatie ter plaatse maken, inzoomen op bepaalde details of eenvoudig boven bijvoorbeeld plafondplaten filmen. Die geeft de werkvoorbereiding een beter beeld van wat er gecalculeerd moet worden, waardoor de klant een gedetailleerdere offerte ontvangt.

De inzet van een smart glass draagt tevens bij aan transparantie richting klanten en een betere storingsanalyse. Storingen kunnen waar nodig worden vastgelegd en op een later moment met een klant of binnen een klantteam worden besproken.

Werkwijze

Via de bril kan de monteur een collega bellen, die vervolgens rechtstreeks kan meekijken met de situatie ter plekke via een laptop, tablet of smartphone. De collega die op afstand meekijkt kan aanwijzingen geven en vervolgens een bepaald deel van het beeld markeren, vragen om in te zoomen op een bepaald onderdeel of een foto laten maken van een specifieke situatie. De monteur heeft bovendien al die tijd zijn handen vrij terwijl hij de aanwijzingen opvolgt. Beeldmateriaal kan vervolgens eenvoudig gedeeld worden met anderen. Ook kan via de bril een videocall worden opgezet met meerdere specialisten.

Het betekent niet dat monteurs onderhoudswerkzaamheden alleen nog met behulp van een smart glass uitvoeren. Zij hebben de bril als extra hulpmiddel ter beschikking en kunnen deze inzetten op het moment dat ze ondersteuning kunnen gebruiken.

Meest digitale bouwbedrijf

Onlangs is Strukton Worksphere uitverkozen totmeest digitale bouwbedrijf van Nederland. Een mooie opsteker, omdat digitalisering een belangrijke strategische pijler is voor Strukton Worksphere. Deze pilot is een nieuw voorbeeld om de reputatie van Strukton op dit gebied waar te maken.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Strukton WorkSphere B.V.

Iedereen heeft recht op een comfortabele, veilige en bereikbare wereld, nu en in de toekomst. Daarvoor zet Strukton WorkSphere B.V. zich al meer dan 95 jaar in. Wij richten ons in eerste instantie op onderhoud en beheer, en passen daarvoor…