Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Brancheorganisaties

Commissieleden gezocht voor Vakcommissie Bliksembeveiliging

Bron: www.technieknederland.nl 6 april, 09:00
Commissieleden gezocht voor Vakcommissie Bliksembeveiliging
Beeld: Techniek Nederland

Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jouw sector, met de focus op de lidbedrijven die werkzaam zijn in de bliksembeveiligingsbranche? Vind je het leuk om de kansen en verbetermogelijkheden die je in deze branche ziet met collega’s te delen en samen meerwaarde te creëren voor alle leden van Techniek Nederland? Dan is commissielid Bliksembeveiliging wat voor jou!

De Vakcommissie Bliksembeveiliging werkt vanuit de missie van Techniek Nederland en richt zich op alle directeuren en (midden) managers van de lidbedrijven in de bliksembeveiligingsbranche. De vakcommissie beschouwt de ontwikkelingen in de branche en daarbuiten, peilt de behoeften van de achterban, legt verbanden en ontwikkelt een visie. Vervolgens wordt dat omgezet in doelstellingen en concrete producten, diensten en activiteiten. Daarbij wordt samengewerkt met de professionals van de vereniging. De vakgroep legt verantwoording af aan het Bestuur. Het Bestuur legt vervolgens verantwoording af aan het hoogste verenigingsorgaan: de Ledenraad.

Tijdsbeslag

Het tijdsbeslag is beperkt, maar niet precies aan te geven. De Vakcommissie vergadert in de regel twee keer per jaar en organiseert een ledenbijeenkomst. Daarnaast is enige inzet nodig bij de realisatie van de doelstellingen.

Profiel commissielid

  • Is gedreven en enthousiast, ziet mogelijkheden voor vooruitgang en ontwikkeling.
  • Is eigenaar, directeur of manager van een lidbedrijf in de bliksembeveiligingsbranche.
  • Voelt zich betrokken bij de branche en haar ontwikkeling.
  • Wil zich inzetten voor het belang van onze lidbedrijven in de bliksembeveiligingsbranche.
  • Committeert zich aan de missie en het beleid van Techniek Nederland.
  • Zorgt voor collegiaal contact met lidbedrijven, de Vakcommissie en de vereniging.

Interesse?

Klik hier voor meer informatie over het profiel van commissielid Bliksembeveiliging en meld je aan via onderstaande gegevens. Techniek Nederland komt graag met je in gesprek!

Deel dit artikel

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…