Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Verkerk realiseert gebouwgebonden istallaties voor transformatorstation windpark Hollandse kust

Bron: www.verkerk.com 13-04-2021, 08:45
Verkerk realiseert gebouwgebonden istallaties voor transformatorstation windpark Hollandse kust
Beeld: Verkerk

De afdeling Civiel van BAM Infra Nederland heeft Verkerk de opdracht gegund voor de gebouwgebonden installaties van een nieuw te bouwen transformatorstation voor windpark Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) van TenneT. De bouw is gestart op 1 maart 2021, eind 2023 moet het windpark Hollandse Kust (noord) de eerste elektriciteit leveren aan het transformatorstation.

Behalen van de klimaatdoelstellingen door windenergie

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen moet Nederland meer windenergie opwekken. De windparken Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) moeten in 2023 gerealiseerd zijn. Samen met de bestaande windparken levert dat een totaal vermogen van circa 4,5 gigawatt, genoeg voor 3,5 miljoen huishoudens. TenneT, de landelijk beheerder van het elektriciteitsnet, zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust (noord) gaat het om een verbinding van 700 megawatt (MW). Een zelfde verbinding wordt gerealiseerd voor Hollandse Kust (west Alpha).

Betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet

De elektriciteit die van de windparken op zee aan land komt, wordt in een transformatorstation naar de juiste spanning gebracht om op het landelijk hoogspanningsnet te kunnen zetten. In Beverwijk verrijst daarom een transformatorstation voor het windpark Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Eind 2023 moet het windpark Hollandse Kust (noord) de eerste elektriciteit leveren. TenneT gunt de afdeling Civiel van BAM Infra Nederland de opdracht voor het bouwen van dit transformatorstation.

Verkerk als technisch dienstverlener voor Hollandse Kust

Edwin Kortman, Business Development Manager bij Verkerk: “We zijn bijzonder trots dat Verkerk door BAM Infra Nederland wederom is uitgekozen om de gebouwgebonden installaties te verzorgen voor het transformatorstation voor windpark Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Concreet betekent dit alle elektrotechnische installaties, verwarming, koeling, ventilatie (HVAC), meet- en regeltechniek, brandmeldinstallaties en verdeelinrichtingen voor meer dan 30 gebouwen op het terrein.”

Als bouwteam presteren

Als onderdeel van het bouwteam heeft Verkerk in opdracht van BAM Infra Nederland in 2019/2020 het transformatorstation Hollandse Kust (zuid) op de Maasvlakte gerealiseerd. Edwin Kortman vervolgt: “Met de opgedane ervaring en door de fijne samenwerking zijn we wederom als bouwteam in staat om de robuuste planning, het efficiënte ontwerp en veilig werken hand in hand te laten gaan. Het vernieuwde vertrouwen in Verkerk zegt iets over onze duurzame organisatiedoelstellingen. Onze werkzaamheden on site starten in juni 2021 en naar verwachting leveren we alle gebouwgebonden installaties van het transformatorstation in het eerste kwartaal van 2023 op. We zien uit naar een vruchtbaar partnership met BAM Infra Nederland en hebben zin om met onze disciplines aan de slag te gaan.”

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Verkerk groep

Als elektrotechnisch dienstverlener staat de Verkerk Groep voor innovatie met visie. Door het bundelen van kennis en ervaring creëren wij innovatieve en slimme oplossingen die perfect aansluiten bij de verwachtingen van onze klanten.
Verkerk Groep
Adviseren, ontwerpen, realiseren,…