Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Techniek

Nieuwe opdracht voor doorontwikkeling innovatieve Zandwindmolen

Bron: www.technieknederland.nl 16-04-2021, 10:10
Nieuwe opdracht voor doorontwikkeling innovatieve Zandwindmolen
Beeld: Sweco

Minder CO2 uitstoot bij het verplaatsen van de miljoenen m3 zand bij kustonderhoud. Dat is het doel van de Zandwindmolen, een werktuig dat wordt aangedreven door windmolens op zee. Ingenieursadviesbureau Sweco bedacht dit idee binnen het Innovatiepartnerschap met Rijkswaterstaat, en heeft nu samen met De Vries & van de Wiel B.V. en Royal IHC van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om de Zandwindmolen uit te werken en te modelleren tot een haalbaar concept op een kansrijke locatie.

Jaarlijks versterkt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust met 12 miljoen m3 extra zand. Dit levert een kostenpost op van ca. 60 miljoen euro en een CO2 emissie van 150.000 ton per jaar. In 2030 wil Rijkswaterstaat  klimaatneutraal zijn. Daarom is de organisatie bij deze zogeheten ‘kustsuppleties’ samen met de markt op zoek gegaan naar fundamentele innovaties.

CO2 emissie naar nul

Al in 2012 bedacht Jan Kollen van Sweco de Zandwindmolen, een concept waarbij de traditionele sleephopperzuigers niet nodig zijn. Windmolens leveren de energie aan een elektrisch aangedreven winningswerktuig, dat zand via leidingen naar de kust te transporteert. Het zand wordt vervolgens gebruikt om de kust te versterken. De Zandwindmolen brengt de CO2 emissie terug naar nul.

Zandwindmolens kunnen zorgen voor een continu, geleidelijk win- en suppletieproces. Het effect: veel minder uitstoot en minder impact op de biodiversiteit,’ Alex Hekman, Business Director Water bij Sweco

Go/no go

Sweco gaat nu, samen met De Vries & van de Wiel en Royal IHC, in opdracht van Rijkswaterstaat aan de slag met de doorontwikkeling van de Zandwindmolen, waarbij wordt toegewerkt naar een haalbaar concept. Ook onderzoekt Sweco geschikte locaties om de Zandwindmolen te testen. De voorkeursvariant wordt uitgewerkt in een ontwerp voor een test op een specifieke locatie.

De Zandwindmolen is een zeer innovatief idee dat zou kunnen bijdragen aan het behalen van ons doel om klimaatneutraal te zijn in 2030. We onderzoeken graag samen met Sweco verder de haalbaarheid van deze innovatie voor duurzaam en uitstootvrij kustonderhoud. Binnen het programma IKZ zoeken we ook met andere bedrijven naar nieuwe oplossingen,’ Waldo Broeksma, omgevingsmanager Innovaties in de Kustlijnzorg (IKZ) bij Rijkswaterstaat

De planning is dat in Q4 2021 in afstemming met Rijkswaterstaat een GO-NO GO moment plaatsvindt voor de implementatie van het ontwerp.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Sweco

Bij Sweco geloven we in de combinatie van menselijke nieuwsgierigheid en de kunst van ontwerp en techniek. En houden ons dagelijks bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van onze toekomstige samenleving. Dit doen we op een unieke manier. Met een…