Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Ballast Nedam zet nog sterker in op duurzaam materieel

Bron: www.ballast-nedam.nl 28 april, 11:02
Ballast Nedam zet nog sterker in op duurzaam materieel
Beeld: Ballast Nedam

Ballast Nedam komt steeds dichter bij emissieloze bouwplaatsen en zet in op nog duurzamere inzet van materieel. Daarbij ligt voor mobiele kranen de focus op de reductie van vervoerafstanden en de inzet van elektrische kranen of het toepassen van HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) als brandstof. Deze focus is ook opgenomen in een nieuwe raamovereenkomst met Saan voor de inhuur van mobiele telekranen en torenkranen.

“Deze raamovereenkomst sluit goed aan bij de strategie van Ballast Nedam om te werken aan een CO2-neutrale bouwplaats”, zegt Bramske van Beijma, Corporate Director Social Responsibility. “Reductie van emissies komt het milieu en de gezondheid van de mensen in de omgeving van de machines ten goede.”

Met het tekenen van dit 3-jarige contract wordt weer een grote, duurzame stap gezet. Ballast Nedam is sinds 2012 gecertificeerd op de hoogste norm van de CO2-prestatieladder, maar blijft zich nog verder uitdagen. Procurement Officer Dick Knegt: “De wereld om ons heen verandert en wij moeten hier in mee. Ballast Nedam, en in dit geval Saan, anticiperen hierop door voor nog meer elektrisch materieel te gaan om op projectniveau in te kunnen zetten.”

Deel dit artikel

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Ballast Nedam N.V.

Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. Onze onderneming is met integrale projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief…