Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Nieuwe eisen brand- en vluchtveiligheid gebouwen

Bron: www.technieknederland.nl 06-05-2021, 11:00
Nieuwe eisen brand- en vluchtveiligheid gebouwen
Beeld: Techniek Nederland

De komende tijd gaan nieuwe eisen gelden voor de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen. Ook al ligt de datum van inwerkingtreding in sommige gevallen nog ver weg, informeren we u hier nu vast over.

Rookverspreiding

Per 1 juli 2021 gaan in nieuwe gebouwen strengere eisen gelden tegen rookverspreiding, die zijn afgestemd op de Europese classificatie Sa en S200. Woningtoegangsdeuren in woongebouwen moeten zowel bij nieuwbouw als verbouw hieraan voldoen. Daarnaast moeten deze deuren zelfsluitend worden uitgevoerd.

Liften in nieuwe gebouwen

Per 1 januari 2022 (tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) gelden nieuwe bouwkundige eisen aan liften in nieuwe woongebouwen. Deze beogen een betere bescherming van liften tegen brand en rook, waardoor de kans wordt vergroot dat de liften bij brand door minder zelfredzamen gebruikt kunnen worden.

Rookmelders

Vanaf 1 januari 2022 moeten eigenaren en verhuurders van bestaande woningen alle bestaande woningen hebben voorzien van een rookmelder op iedere verdieping. Om eigenaren voldoende tijd te geven gaat deze verplichting pas per 1 juli 2022 in. U, als installateur, kunt tijdens een bezoek de woningeigenaren hierop wijzen en als service alvast rookmelder(s) plaatsen.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…