Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Duurdere producten en langere levertijden: hoe houdt u de schade beperkt?

Bron: www.technieknederland.nl 24-05-2021, 10:48
Duurdere producten en langere levertijden: hoe houdt u de schade beperkt?
Beeld: Techniek Nederland

Hogere grondstofprijzen leiden tot dure producten en materialen. Komen daar ook nog eens langere levertijden bij, dan kan dat een flinke impact hebben op uw bedrijf. Zeker wanneer uw opdrachtgever de schade door vertraging bij u claimt. Hoe beschermt u uw rendement? De experts van Techniek Nederland Advies zochten het voor u uit.

Een tekort aan grondstoffen kan leiden tot leveringsproblemen. Hoe voorkom ik dat mijn opdrachtgever mij aansprakelijk stelt voor vertragingsschade?

  • Het is in ieder geval verstandig om uw opdrachtgevers schriftelijk op de hoogte te stellen wanneer er leveringsproblemen zijn met bepaalde grondstoffen. Zodra u ziet dat de afgesproken opleverdata door overmacht mogelijk niet haalbaar zijn, waarschuwt u direct uw opdrachtgever.
  • Uw opdrachtgever mag verwachten dat u er alles aan doet om de materialen wél en zo tijdig mogelijk te kunnen leveren. Soms gaat het om specifieke merken die niet beschikbaar zijn. In dat geval kunt u alternatieve merken aanbieden die wél beschikbaar zijn.
  • Gaat u een nieuwe offerte maken en zijn daarbij grondstoffen en/of producten betrokken waarbij u leveringsproblemen verwacht? Neem dan de volgende bepaling op:

Door overmacht kan het nodig zijn om deze aanbieding en de daarin afgesproken termijnen aan te passen. [naam bedrijf] is niet aansprakelijk voor het daardoor overschrijden van overeengekomen termijnen en opleverdata. Als overmacht wordt in ieder geval gezien het niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde grondstoffen. Opdrachtnemer zal u daar steeds zo tijdig mogelijk schriftelijk over informeren.

 Kan ik prijsstijgingen doorberekenen aan mijn opdrachtgever?

  • Het is altijd verstandig om uw opdrachtgever schriftelijk te informeren over prijsverhogingen en over de consequenties daarvan. Heeft de opdrachtgever de opdracht al aan u verleend? Dan hangt doorberekenen van prijsstijgingen af van wat daarover is afgesproken in de overeenkomst. Is er geen specifieke bepaling over het doorberekenen van prijsstijgingen opgenomen in de overeenkomst? Dan kunt u een prijsstijging alleen doorberekenen als u duidelijk kunt maken dat u die bij het opmaken van de offerte niet had kunnen voorzien.
  • Is de prijsstijging van materialen klein in verhouding tot de totale opdrachtsom? Dan kunt u prijsstijgingen in de meeste gevallen niet doorberekenen.
  • Moet u de aanbieding nog doen? Neem dan een bepaling op waarin staat dat de offerte is gebaseerd op een bepaalde inkoopprijs voor een specifiek materiaal. Vermeld dan ook dat u eventuele prijsstijgingen zult doorberekenen. Verder kunt u afspreken dat u prijsstijgingen met meer dan bijvoorbeeld 5% zult doorberekenen. In dat geval moet u de prijsstijgingen kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een inkooplijst.

Heeft u vragen over de effecten van stijgende grondstofprijzen en haperende leveringen op uw contracten? En bent u lid van Techniek Nederland?

Bel dan met Techniek Nederland Advies: (088) 543 27 77. Zij helpen u graag.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…